Cynghorwyr

Ers Etholiad Cyngor Gwynedd ym mis Mai 2022, etholwyd y ganran uchaf erioed o Gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd. Rydym yn ddiolchgar ac yn falch bod trigolion y sir wedi rhoi eu hymddiriedaeth yn ein cynghorwyr i'w cynrychioli ac i weithredu ar eu rhan. Enw da'r Blaid a'r trac record o redeg cyngor yn effethiol sy'n rhannol gyfrifol am hyn, ond yn fwyaf oll, cynghorwyr proffesiynol, gweithgar ac ymroddgar sy'n gweithio yn ein cymunedau. Ers Mai 2022, mae 44 allan o'r 69 o gynghorwyr Gwynedd yn gynghorwyr Plaid Cymru. I ddarganfod pwy yw eich cynghorydd chi, gwiriwch isod.

Craig ab Iago, Ward Penygroes

Aelod Cabinet Tai

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 479093

Ffôn symudol: 07825 661721

Gwaith: [email protected]

 

Menna Baines, Ward Y Faenol 

200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2DT

Rhif ffôn: 01248 364 522

Ffôn symudol: 07867 697 921

Gwaith: [email protected]

 

Medwyn Hughes, Ward Canol Bangor

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru,

Cyngor Gwynedd, 

Stryd y Jel, Caernarfon, 

Gwynedd LL55 1SH

Gwaith:  [email protected]

 

Huw Gruffydd Wyn Jones, Ward Canol Bangor

62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

Rhif ffôn: 01248 351 331

Ffôn symudol: 07776 132277

Gwaith: [email protected]

 

 

Elfed Wyn ap Elwyn, Ward Bowydd a Rhiw, Blaenau Ffestiniog

4 Stryd Ardudwy, Stesion, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4TG

Rhif ffôn:  074

07028085

Gwaith:  [email protected]

 

 

Elwyn Edwards, Ward Llandderfel

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Rhif ffôn: 01678 520378

Ffôn symudol: 07879 337371

Gwaith: [email protected]

 

 

Alan Jones Evans, Ward Llanuwchllyn

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

Ffôn symudol: 07879 227 819

Gwaith: [email protected]

 

 

 

Rhys Tudur, Ward Llanystumdwy

2 Ty Engan, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6PL

Ffôn Symudol:  07825129737

Gwaith:  [email protected]

 

 

 

Sasha Williams, Ward Bethel a'r Felinheli

Bakhita, Bethel, Caernarfon, Gwynedd LL55 1YB

Ffôn: 07810174160

Gwaith:  [email protected]

 

 

 

Iwan Huws, Ward Bethel a'r Felinheli

36 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4PB

Ffôn:  01248671444

Gwaith:  [email protected]

 

 

 

Annwen Hughes, Ward Harlech a Llanbedr

Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YA

Rhif ffôn: 01766 780971

Ffôn symudol: 07919 582741

Gwaith: [email protected]

 

 

Annwen Hughes, Ward Harlech a Llanbedr

Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6NP

Ffôn:  01766 771849

Gwaith:  [email protected]

 

 

 

Nia Wyn Jeffreys, Ward Dwyrain Porthmadog

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Economi a Chymunedau

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07516 456065

Gwaith: [email protected]

 

 

Delyth Lloyd Griffiths, Ward Brithdir, Llanfachreth, Y Ganllwyd a Llanelltyd

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn Symudol:  07496019629

Gwaith:  [email protected]

 

Jina Gwyrfai, Ward yr Eifl

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn:  01286 660546

Gwaith:  [email protected]

 

Berwyn Parry Jones, Ward Cwm y Glo

Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol

59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR

Rhif ffôn: 01286 674372

Ffôn symudol: 07917 713099

Gwaith: [email protected]

 

Elin Walker Jones, Ward Glyder

Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07808 472204

Gwaith: [email protected]

 

 

Gareth Jones, Ward Morfa Nefyn a Thudweiliog

Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR

Rhif ffôn: 01758 721473

Ffôn symudol: 07768 183118 

Gwaith: [email protected]

 

 

Linda Ann Jones, Ward Teigl, Ffestiniog

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

Gwaith: 01766 832378

Rhif ffôn: 01766 762775

Gwaith: [email protected]

 

 

Cai Larsen, Ward Canol Tref Caernarfon

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Rhif ffôn: 01286676026

Ffôn symudol: 07795 230 072

Gwaith: [email protected]

 

 

Dafydd Meurig, Ward Arllewchwedd

Aelod Cabinet Amgylchedd

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

Ffôn symudol: 07765 400140

Gwaith: [email protected]

 

 

Dilwyn Morgan, Ward Y Bala

Aelod Cabinet Oedolion

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

Rhif ffôn: 01678 520685

Ffôn symudol: 07824 983305

Gwaith: [email protected]

 

Linda Morgan, Ward De Dolgellau

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

Rhif ffôn: 01341 421355

Ffôn symudol: 07551 301187

Gwaith: [email protected]

 

 

Beca Roberts, Ward Tregarth a Mynydd Llandygai

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn:  07436927237

Gwaith:  [email protected]

 

Edgar Wyn Owen, Ward Waunfawr

Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Rhif ffôn: 01286 650594

Ffôn symudol: 07900 331939

Gwaith: [email protected]

 

 

Rheinallt Puw, Ward Canol Bethesda

Cartrefle, Ffordd Pant, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA

Ffôn symudol: 07789 742092

Gwaith: [email protected]

 

 

 

Gareth A. Roberts, Ward Dewi, Bangor

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY

Ffôn symudol: 07474 821147

Gwaith: [email protected]

Paul John Rowlinson, Ward Rachub, Dyffryn Ogwen

Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, LL57 3DT

Rhif ffôn: 01248 605 365

Ffôn symudol: 07949 034967

Gwaith: [email protected]

 

 

Dyfrig L. Siencyn, Ward Gogledd Dolgellau

Arweinydd y Cyngor a grwp y Blaid

Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01341 422243

Ffôn symudol: 07712 199541

Gwaith: [email protected]

 

Meryl Roberts, Ward Penrhyndeudraeth

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn Symudol:  07717623046

E-bost:  [email protected]

 

Ioan Thomas, Ward Menai, Caernarfon

Aelod Cabinet Cyllid

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Rhif ffôn: 01286 673828

Ffôn symudol: 07810 648647

Gwaith: [email protected]

 

Dawn Lynne Jones, Ward Cadnant, Caernarfon

Swyddfa Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn:  01286 674425

Gwaith: [email protected]

 

Elfed Williams, Ward Deiniolen

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

Rhif ffôn: 01286 871406

Ffôn symudol: 07729 394230

Gwaith: [email protected]

 

 

Beca Brown, Ward Llanrug

Aelod Cabinet Addysg

Bryn Awelon, Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Gwynedd, LL55 4BL

Ffôn symudol: 07974193131

Gwaith: [email protected]

 

 

Dafydd Davies, Ward Clynnog

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost:  [email protected]

 

Elin Hywel, Ward Gogledd Pwllheli

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost:  [email protected]

 

Dewi Jones, Ward Peblig, Caernarfon

Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn:  07580334554

E-bost:  [email protected]

 

Kim Jones, Ward Llanberis

1 Ffordd Capel Coch
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SH

E-bost busnes:  [email protected]

 

 

June Jones, Ward Glaslyn

Glan Meirion
Nantmor
Caernarfon
Gwynedd

Ffôn:  07534946950

E-bost busnes:  [email protected]

 

Menna Jones, Ward Bontnewydd

Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol

15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd LL55 2TW

Ffôn:  07503 248169

E-bost busnes:  [email protected]

 

 

Llio Elenid Owen, Ward Y Groeslon

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn Symudol:  07887 956253

E-bost:  [email protected]

 

Arwyn Herald Roberts, Ward Tryfan

Cartrefle
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HT

Ffôn Symudol:  07831 448216

E-bost busnes:  [email protected]

Huw Rowlands, Ward Llanwnda

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn:  07957 513 227

E-bost:  [email protected]

 

Einir Wyn Williams, Ward Gerlan, Ogwen

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru
Swyddfeydd Cyngor Gwynedd
Pencadlys,
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn Symudol:  07747690456

E-bost:  [email protected]

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns