Cynghorwyr

Yn Etholiad Cyngor Gwynedd Mai 2017, etholwyd 41 o Gynghorwyr Plaid Cymru i wardiau ledled y sir.

2017_etholiad_cyngor_canlyniad.JPG

 

ffotograff o Craig ab Iago

Craig ab Iago

Aelod Cabinet Tai

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 479093

Ffôn symudol: 07825 661721

Gwaith: [email protected]

  Llanllyfni
ffotograff o Menna Baines

Menna Baines

200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2DT

Rhif ffôn: 01248 364 522

Ffôn symudol: 07867 697 921

Gwaith: [email protected]

  Pentir
ffotograff o Steve Collings

Steve Collings

Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA

Rhif ffôn: 01248 600 424

Gwaith: [email protected]

  Deiniol
ffotograff o Annwen Daniels

Annwen Daniels

3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN

Ffôn symudol: 07551 338259

Gwaith: [email protected]

  Bowydd a Rhiw
ffotograff o Elwyn Edwards

Elwyn Edwards

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Rhif ffôn: 01678 520378

Ffôn symudol: 07879 337371

Gwaith: [email protected]

  Llandderfel
ffotograff o Alan Jones Evans

Alan Jones Evans

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

Ffôn symudol: 07879 227 819

Gwaith: [email protected]

  Llanuwchllyn
ffotograff o Aled Ll. Evans

Aled Ll. Evans

Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX

Rhif ffôn: 01766 810703

Ffôn symudol: 07786 015186

Gwaith: [email protected]

  Llanystumdwy
ffotograff o Simon Glyn

Simon Glyn

Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

Rhif ffôn: 01758 730326

Ffôn symudol: 07929 348432

Gwaith: [email protected]

  Tudweiliog
ffotograff o Gareth Wyn Griffith

Gareth Wyn Griffith

Aelod Cabinet Amgylchedd

17 Bryn y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

Rhif ffôn: 01286 676869

Ffôn symudol: 07767307509

Gwaith: [email protected]

  Y Felinheli
ffotograff o E. Selwyn Griffiths

E. Selwyn Griffiths

5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA

Rhif ffôn: 01766 513142

Ffôn symudol: 07444 299813

Gwaith: [email protected]

  Porthmadog (Gorllewin)
ffotograff o Annwen Hughes

Annwen Hughes

Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6YA

Rhif ffôn: 01766 780971

Ffôn symudol: 07919 582741

Gwaith: [email protected]

  Llanbedr
ffotograff o Judith Mary Humphreys

Judith Mary Humphreys

Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS

Ffôn symudol: 07521 964495

Gwaith: [email protected]

  Penygroes
ffotograff o Nia Wyn Jeffreys

Nia Wyn Jeffreys

Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07516 456065

Gwaith: [email protected]

  Porthmadog (Dwyrain)
 ffotograff o Peredur Jenkins

Peredur Jenkins

Cae Glas, Llanfachraeth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH

Rhif ffôn: (01341) 423693

Ffôn symudol: 07799 761735

Gwaith: [email protected]

  Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd
ffotograff o Aled Wyn Jones

Aled Wyn Jones

Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

Rhif ffôn: 01286 660662

Ffôn symudol: 07778 164157

Gwaith: [email protected]

  Llanaelhaearn
ffotograff o Berwyn Parry Jones

Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR

Rhif ffôn: 01286 674372

Ffôn symudol: 07917 713099

Gwaith: [email protected]

  Cwm y Glo
ffotograff o Elin Walker Jones

Elin Walker Jones

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07808 472204

Gwaith: [email protected]

  Glyder

Gareth Jones

Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR

Rhif ffôn: 01758 721473

Ffôn symudol: 07768 183118 

Gwaith: [email protected]

   Morfa Nefyn
ffotograff o Huw Gruffydd Wyn Jones

Huw Gruffydd Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

Rhif ffôn: 01248 351 331

Ffôn symudol: 07776 132277

Gwaith: [email protected]

  Garth
ffotograff o Linda Ann Jones

Linda Ann Jones

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

Gwaith: 01766 832378

Rhif ffôn: 01766 762775

  Teigl
ffotograff o Olaf Cai Larsen

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Rhif ffôn: 01286676026

Ffôn symudol: 07795 230 072

Gwaith: [email protected]

  Seiont
ffotograff o Dafydd Meurig

Dafydd Meurig

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

Ffôn symudol: 07765 400140

Gwaith: [email protected]

  Arllechwedd
ffotograff o Dilwyn Morgan

Dilwyn Morgan

Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

Rhif ffôn: 01678 520685

Ffôn symudol: 07824 983305

Gwaith: [email protected]

  Y Bala
ffotograff o Linda Morgan

Linda Morgan

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

Rhif ffôn: 01341 421355

Ffôn symudol: 07551 301187

Gwaith: [email protected]

  Dolgellau (De)
ffotograff o Dafydd Owen

Dafydd Owen

6 Lon Groes, Rachub, Gwynedd, LL57 3EU

Rhif ffôn: 01248 605 523

Ffôn symudol: 07810 022820

Gwaith: [email protected]

  Tregarth a Mynydd Llandygai
ffotograff o Edgar Wyn Owen

Edgar Wyn Owen

Cadeirydd y Cyngor

Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Rhif ffôn: 01286 650594

Ffôn symudol: 07900 331939

Gwaith: [email protected]

  Waunfawr
ffotograff o Rheinallt Puw

Rheinallt Puw

Cartrefle, Ffordd Pant, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA

Ffôn symudol: 07789 742092

Gwaith: [email protected]

  Ogwen
ffotograff o Gareth A. Roberts

Gareth A. Roberts

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY

Ffôn symudol: 07474 821147

Gwaith: [email protected]

  Dewi
ffotograff o W. Gareth Roberts

W. Gareth Roberts

Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8DA

Rhif ffôn: (01758) 760478

Ffôn symudol: 07967 467379

Gwaith: [email protected]

  Aberdaron
ffotograff o Mair Rowlands

Mair Rowlands

9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, LL57 1HQ

Ffôn symudol: 07912 433202

Gwaith: [email protected]

  Menai (Bangor)
ffotograff o Paul John Rowlinson

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, LL57 3DT

Rhif ffôn: 01248 605 365

Ffôn symudol: 07949 034967

Gwaith: [email protected]

  Gerlan
ffotograff o Dyfrig L. Siencyn

Dyfrig L. Siencyn

Arweinydd

Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01341 422243

Ffôn symudol: 07712 199541

Gwaith: [email protected]

  Dolgellau (Gogledd)
ffotograff o Gareth Thomas

Gareth Thomas

Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned

Alaw Cynfal, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6PR

Rhif ffôn: 01766 770015

Ffôn symudol: 07855 441206

Gwaith: [email protected]

  Penrhyndeudraeth
ffotograff o Ioan Thomas

Ioan Thomas

Aelod Cabinet Cyllid

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Rhif ffôn: 01286 673828

Ffôn symudol: 07810 648647

Gwaith: [email protected]

  Menai (Caernarfon)
ffotograff o Catrin Wager

Catrin Wager

Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07930 280075

Gwaith: [email protected]

  Menai (Bangor)
ffotograff o Cemlyn Rees Williams

Cemlyn Rees Williams

Aelod Cabinet Addysg

Y Bwthyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1EB

Rhif ffôn: 01286 674977

Ffôn symudol: 07955 951403

Gwaith: [email protected]

  Cadnant
ffotograff o Elfed Williams

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

Rhif ffôn: 01286 871406

Ffôn symudol: 07729 394230

Gwaith: [email protected]

  Deiniolen
ffotograff o Gethin Glyn Williams

Gethin Glyn Williams

Dwynant, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR

Ffôn symudol: 07890 705180

Gwaith: [email protected]

  Abermaw

Beca Brown

Bryn Awelon, Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Gwynedd, LL55 4BL

Home mobile: 07974193131

Work: [email protected]

 

  Llanrug

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.