Bron i 150 o drigolion ardal Y Fron yn gwrthwynebu lleoliad cartrefi modur newydd

Mae bron i 150 o drigolion ardal Y Fron wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cais cynllunio gan glwb cartref modur i sefydlu pump lleoliad arhosfan yn eu pentref gwledig.

Cyflwynwyd y ddeiseb i Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon ac arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn, gan dderbyn cefnogaeth lawn y ddau i’r gwrthwynebiad sydd yn lleol.

Yn ôl y Cynghorydd Plaid Cymru dros yr ardal, Arwyn Roberts, mae teimlad cryf o anhegwch ynglŷn a’r Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygiadau sy’n caniatáu i glybiau cartref modur osgoi dilyn canllawiau a rheolau’r Ddeddf Gynllunio arferol.

“Wedi i ni wneud gwaith ymchwil, dyma ddarganfod bod y Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygiadau dros hanner canrif oed.

“Does dim synnwyr bod unigolion yn gallu osgoi mynd drwy’r broses arferol a datblygu lleoliad i gartrefi modur yma yng nghefn gwlad Cymru.

“Byddai’n newid pryd a gwedd pentref, yr amgylchedd naturiol a seiliau cymunedol yr ardal.”

Mae Adran Cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthwynebu’r cais ac mae Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon yn bwriadu codi’r pryderon yn Nhŷ’r Cyffredin.

Dywedodd Hywel Williams AS: “Mae angen edrych eto ar Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygiadau 1960. Nid yw’r ddeddf wedi ei adolygu ers dros 60 mlynedd hyd y gwn i, sefyllfa rhyfedd a dweud y lleiaf!

“Byddaf yn gosod cwestiynnau senedddol i ganfod agwedd Llywodraeth San Steffan. Rwyf hefyd yn bwriadu ymchwilio i’r raddfa o ddatganoli’r grym i’n Senedd ni, ble byddai rhywun yn gobeithio gweld diddordeb byw mewn pwnc sy’n bwysig yn gymunedol ac yn economaidd,” meddai.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joshua Roberts
    published this page in Newyddion 2023-05-11 13:30:38 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns