Cabinet

Aelodau Cabinet

Arweinydd

Dyfrig Siencyn

Arweiniad Strategol.

Dirprwy Arweinydd

Nia Jeffreys

Economi a Chymunedau

Addysg

Beca Brown

Addysg ac Ysgolion.

Amgylchedd

Dafydd Meurig

Amgylchedd a Chynllunio

Cefnogaeth Gorfforaethol

Menna Jones

Cefnogaeth Gorfforaethol, Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Cyfreithiol.

Cyllid

Ioan Thomas 

Cyllid, Technoleg Gwybodaeth.

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Dilwyn Morgan

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Plant a Phobl Ifanc

Elin Walker Jones

Plant a Phobl Ifanc.

Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Berwyn Parry Jones

Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Ymgynghoriaeth Gwynedd, Asiantaeth Cefnffyrdd.

Tai ac Eiddo

Craig ab Iago

Gwasanaethau Tai.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns