Cabinet

Aelodau cabinet

Arweinydd

Arweinydd Strategol

Dyfrig Siencyn Arweiniad Strategol.

Dirprwy Arweinydd

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Dafydd Meurig

Oedolion, Iechyd a Llesiant a Pherthynas gyda'r Gwasanaeth Iechyd
Addysg Cemlyn Williams Addysg ac Ysgolion.
Amgylchedd Gareth Griffith Amgylchedd
Cefnogaeth Gorfforaethol Nia Jeffreys Cefnogaeth Gorfforaethol, Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Cyfreithiol.
Cyllid Ioan Thomas  Cyllid, Technoleg Gwybodaeth.
Datblygu'r Economi a Chymuned Gareth Thomas Strategaeth Twf Gogledd Cymru, Cefnogi Busnes, Twristiaeth, Adfywio Cymunedol, Prosiectau Strategol, Morwrol
Plant a Phobl Ifanc Dilwyn Morgan Plant a Phobl Ifanc.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol Catrin Wager Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Ymgynghoriaeth Gwynedd, Asiantaeth Cefnffyrdd.
Tai Craig ab Iago Gwasanaeth Tai.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.