Croesawu gwasanaeth lleol i drigolion Penrhyndeudraeth a’r cyffiniau

Mae’r Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd dros Benrhyndeudraeth, Gareth Thomas yn ymfalchïo yn y ffaith bod buddsoddiad o £83,000 wedi ei gadarnhau i adeilad y Cyngor ym Mharc Busnes Eryri, ym Mhenrhyndeudraeth.

Trwy fuddsoddi a newid y ddarpariaeth o fewn yr adeilad, bydd cyfle i bobl leol ddefnyddio a chyrraedd at wasanaethau Siop Gwynedd ar eu stepen drws, yn hytrach na theithio’r holl ffordd i Bwllheli neu Ddolgellau.

“Mae’n newydd arbennig o dda i bobl yr ardal,” meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, “a dwi’n falch bod cabinet Plaid Cymru wedi awdurdodi i’r gwaith fynd yn ei flaen. Mae sicrhau bod modd i bobl leol gyrraedd at wasanaethau yn agos at eu milltir sgwar yn bwysig.

“Dim ond canolfan alwadau Galw Gwynedd sydd yma ar y funud heb derbynfa gyhoeddus. O’r sgyrsiau dwi wedi eu cael yn lleol, mae nifer o bobl yn fwy hyderus o dderbyn cymorth yn y cnawd yn hytrach na dros y ffôn.”

Yn ôl y Cynghorydd sy’n gyfrifol am gefnogaeth corfforaethol y Cyngor, Nia Jeffreys: “Mae gwasanaeth wyneb yn wyneb yn allweddol i bobl leol, yn arbennig i bobl fregus sydd angen cefnogaeth gyson.

“Bydd y buddsoddiad yma hefyd yn sicrhau gofod i staff Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant y Cyngor a’u cydweithwyr o’r gwasanaeth iechyd. Mae cydweithio clos yn digwydd gyda’r gwasanaeth iechyd a bydd cael swyddfa i staff ei ddefnyddio sy’n agos at Ysbyty Alltwen."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Eryl Jones
    published this page in Newyddion 2021-08-07 02:52:44 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns