Croesawu Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd

(Llun o Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn gydag ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor)

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn falch o longyfarch, croesawu a chefnogi Mabon ap Gwynfor fel ymgeisydd Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd ar gyfer etholiad nesaf y Cynulliad yn 2021.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn: “Bu’r ornest i ddewis ymgeisydd yn ysbrydoliaeth i aelodau Dwyfor Meirionnydd gyda chwe ymgeisydd cryf oedd ag awch i wneud gwahaniaeth i gymunedau’r etholaeth ac i gyfrannu at y tîm fydd yn llywodraethu Cymru ar ôl yr etholiad nesaf.

“Llwyddodd Mabon ap Gwynfor i ennyn cefnogaeth yr aelodau ac mae’n braf croesawu gŵr ifanc sydd ag angerdd at y gwaith o drawsnewid Cymru.”

Gweithiodd Mabon yn Nwyfor Meirionnydd am rai blynyddoedd gyda’r cyn Aelod Seneddol Elfyn Llwyd. Yn ŵyr i’r diweddar Gwynfor Evans, Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru a chyn Lywydd y Blaid, mae’n briod a chanddo bedwar o blant. Mae wedi meithrin ei grefft, fel Cynghorydd Cymuned a Thref a bellach mae’n Gynghorydd Sir dros Ward Llandrillo.

Yn ôl Dyfrig Siencyn: “Fel Cynghorwyr yma yng Ngwynedd, ac fel plaid sy’n arwain Cyngor Gwynedd, mae Plaid Cymru Gwynedd yn falch o gydweithio gyda Mabon ap Gwynfor yn ei ymgyrch i gyrraedd at etholwyr yma yn Nwyfor Meirionnydd. Mae ei ddaliadau ynglŷn â hyrwyddo twf economaidd mewn ardaloedd gwledig, annog swyddi o safon yn Nwyfor Meirionnydd, meithrin sgiliau a safon addysg i blant a phobl ifanc, sicrhau tai sy’n fforddiadwy i gymunedau a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg i’w ganmol yn fawr.”

Yn ôl Mabon ap Gwynfor: “Mae’r croeso ar lawr gwlad i’m rôl fel ymgeisydd Cynulliad yn Nwyfor Meirionnydd yn gynnes iawn. Dwi’n ddiolchgar iawn i gynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd am eu cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf, a dwi’n edrych ymlaen at gydweithio â nhw dros y misoedd nesaf.

“Ces gyfle dros yr haf i sgwrsio gyda nifer o etholwyr yr ardal yn Sioe Sir Feirionnydd, yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ym mhentrefi a chymunedau’r ardal. Dwi wedi dechrau ar raglen o ymweld â phob cymuned yn yr etholaeth a churo drysau pobl ym mhob cornel o Ddwyfor Meirionnydd er mwyn gwrando ar barn a dyheadau y bobl.”

“Fy uchelgais yw ceisio creu cymdeithas decach, lle gall pobl fwynhau byw, gweithio a chymdeithasu o fewn cymunedau llewyrchus. Rhaid i ni fod yn uchelgeisiol o fewn Cymru, anelu’n uchel a chreu amgylchedd sy’n elwa ein trigolion. Edrychaf ymlaen at barhau i sgwrsio â phobl dros y misoedd sydd i ddod.”

diwedd


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns