Croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol i Wynedd yn 2021

Yn ôl Arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydym yn hynod falch o allu croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Wynedd yn 2021.  Dyma fydd y tro cyntaf i’r Brifwyl ymweld ag ardal Dwyfor ers 1987 a dwi’n siŵr y bydd cymunedau lleol yn sicrhau y bydd hi’n Eisteddfod i’w chofio.

“Yn ystod wythnos yr Eisteddfod bydd miloedd o bobl o bell ac agos yn tyrru i Wynedd i gystadlu neu i fwynhau bwrlwm unigryw y Maes. Ein bwriad fydd dathlu’r diwylliant arbennig yma a phopeth sydd gennym i fod yn falch ohono yma yng Ngwynedd.

“Fel Cyngor, rydym wedi cynorthwyo’r Eisteddfod i adnabod safleoedd posib, ac rydym yn falch eu bod bellach yn cyhoeddi mai safle ym Moduan fydd cartref y Brifwyl mewn dwy flynedd. Hoffwn ddiolch i Wasanaeth Eiddo’r Cyngor am eu gwaith caled wrth gydweithio a staff yr Eisteddfod yn y gwaith pwysig hwn.

Bydd llawer i’w wneud dros y misoedd nesaf, ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r Eisteddfod wrth gynllunio a pharatoi ar gyfer ein gŵyl genedlaethol ym mis Awst 2021.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns