Cydsefyll ysgwydd-wrth-ysgwydd

“Mae oddeutu 3,700 o filltiroedd rhwng Gwynedd a Minnesota yn yr Unol Daleithiau ond ymhob ystyr posib rydym yn cydsefyll yn gadarn gyda’r bobl groenddu draw yno,” meddai arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn.  

“Mae’n hollbwysig nodi’r cyd-destun hanesyddol hyll y tu ôl i lofruddiaeth George Floyd a’r protestiadau sydd wedi dilyn. Dylem hefyd gofio nad dim ond problem ar ochr draw i Fôr yr Iwerydd yw hiliaeth heddiw.

“Mae’n elfen ffiaidd o’n cymdeithas ni yma yng Nghymru ac o fewn ein cymunedau, er efallai nad yw mor amlwg ar yr wyneb i’r mwyafrif ohonom.

“Mae ffigyrau troseddau casineb yn dangos bod achosion o hiliaeth yng ngogledd-orllewin Cymru bron wedi dyblu yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

“Nid ydym, ym Mhlaid Cymru Gwynedd, yn cau ein llygaid i hyn. Rydym yn credu’n frwd mewn cydraddoldeb fel egwyddor gwbl sylfaenol. Anogwn bawb i gydweithio gan sefyll gyda ni ysgwydd-wrth ysgwydd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, (a welir yn y llun uchod) sydd â’r cyfrifoldeb dros gydraddoldeb ar gabniet Cyngor Gwynedd:

“Yn amlwg mae llofruddiaeth George Floyd wedi cynddeiriogi a brawychu pobl ledled y byd, gan ein cynnwys ni yma yng Ngwynedd. Hoffwn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu draw yn Minnesota.

“Nid oes unrhyw le o gwbl i hiliaeth o fewn ein cymdeithas, boed y gwahaniaethu uniongyrchol neu anuniongyrchol hwnnw ar sail lliw croen, crefydd, cenedligrwydd neu ddiwylliant.

“Rydym, fel Plaid yn annog pobl i gydweithio trwy arddangos baneri o’ch cartrefi neu fynegi neges gwrth-hiliol drwy’r cyfryngau cymdeithasol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns