Cynghorydd lleol yn croesawu gofod awyr cyfyngedig newydd ym maes awyr Meirionnydd

Mae Cynghorydd Llanbedr, Annwen Hughes (a welir yn y llun), wedi croesawu’r newyddion bod yr Awdurdod Hedfan Sifil wedi caniatáu i Faes Awyr Llanbedr gael gofod awyr cyfyngedig er mwyn profi, buddsoddi a datblygu ei weithgareddau ymchwil yn ddiogel.

Daw’r ‘parth cyfyngedig’ newydd i rym ar unwaith, ond bydd y cwmni’n gweithredu’r awyr gyfyngedig trwy rybuddio awyrenwyr ei bod yn gweithio yno 24 awr ymlaen llaw.

Dyma’r porth gofod a Chanolfan Ragoriaeth y DU arfaethedig cyntaf i sicrhau gofod awyr cyfyngedig ei hun. Dyma hefyd yr unig ofod awyr cyfyngedig a reolir gan gwmni preifat masnachol yn y Deyrnas Gyfunol.

Roedd Canolfan Awyrofod Eryri, sy'n profi awyrennau’r genhedlaeth nesaf fel dronau, awyrennau trydan, balŵns uchder uchel a cherbydau sy’n agos at y gofod, eisiau creu gofod awyr cyfyngedig parhaol er mwyn cynnal profion ac ymchwil bellach ar y safle yng Ngwynedd.

“Mae hyn yn newyddion da i Llanbedr, i Wynedd ac i Gymru,” meddai’r cynghorydd lleol, Annwen Hughes.

“Prif gynllun tymor hir Maes Awyr Llanbedr yw creu dros 500 o swyddi a buddsoddi £19.5m bob blwyddyn i’r economi leol. Mae'r datblygiad hwn yn rhan o'r cynllun mawr hwnnw.

“Yn y rhan yma o Wynedd, mae’n rhaid i ni groesawu unrhyw hwb economaidd, fel bod swyddi o ansawdd, hyfforddiant ac addysg bellach i bobl ifanc a rhagolygon da ar gael i bobl leol ar gyfer y dyfodol. Mae swyddi a hyfforddiant yn hanfodol i sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i fyw a gweithio yn y rhan yma o Feirionnydd.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-09-23 16:28:38 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns