Croesawu Dirprwy Arweinydd Newydd

dyfrig_a_dafydd_meurig.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn wedi penodi’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Ward Arllechwedd yn Ddirprwy Arweinydd newydd y Blaid ar Gyngor Gwynedd.

Daw hyn yn sgil penderfyniad y Cynghorydd Mair Rowlands, i sefyll i lawr o’i rôl ar Gabinet y Cyngor ac fel Dirprwy Arweinydd wedi iddi gael ei phenodi i swydd newydd fel Cyfarwyddwraig Undeb Myfyrwyr Bangor.

Yn ôl y Cynghorydd Dyfri Siencyn: “Hoffwn ddiolch i Mair Rowlands am ei gwaith fel Aelod Cabinet a Dirprwy Arweinydd dros y misoedd diwethaf. Dwi’n sicr y bydd yn parhau i wneud cyfraniad pwysig fel cynghorydd lleol dros drigolion Menai Bangor yn y Cyngor ac rydym fel grŵp yn dymuno’n dda iddi yn ei swydd newydd.

“Ar yr un pryd, dw i’n falch o gael croesawu’r Cynghorydd Dafydd Meurig fel Dirprwy Arweinydd newydd. Mae Dafydd yn aelod profiadol o’r Cabinet a dwi’n ei groesawu’n gynnes fel aelod o’r tîm,” meddai Dyfrig Siencyn.

Bydd aelod newydd yn cael eu penodi i gymryd lle’r Cynghorydd Rowlands ar y Cabinet yn fuan.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns