Merched yn Sefyll - Women Taking a Stand

Sesiwn anffurfiol gan Blaid Cymru Gwynedd i ferched sy’n ystyried sefyll yn Etholiadau’r Cyngor flwyddyn nesaf. Yn cynnwys cyngor gan ferched o gefndiroedd amrywiol sydd wedi bod yn gynghorwyr.

Dim pwysau, dim ymrwymiad, dim ond sgwrs!

Prynhawn Sul 7fed o Dachwedd am 5:00yh. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ond yn awyddus i gael mwy o fanylion, cysylltwch â [email protected] neu [email protected]

 

An informal session organised by Plaid Cymru Gwynedd for women considering standing in next year's Council Elections. Including advice from women from a range of backgrounds who have been councillors.

No pressure, no commitment, just a chat!

Sunday 7th of November at 5pm. If you're not able to make it but keen for more information, please contact [email protected] or [email protected]

PRYD
November 07, 2021 at 5:00pm - 6pm
CYSWLLT
[email protected] ·

A fyddwch yn dod?


Dangos 10 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Einir Williams
  rsvped 2021-11-07 16:01:17 +0000
 • Beca Roberts
  rsvped 2021-11-07 15:03:54 +0000
 • Menna Baines
  rsvped 2021-11-07 12:53:14 +0000
 • Delyth Davies
  rsvped 2021-11-06 12:48:55 +0000
 • Llio Owen
  rsvped 2021-11-05 16:29:31 +0000
 • Sian Llywelyn
  rsvped 2021-11-04 23:59:14 +0000
 • Elin Walker Jones
  rsvped 2021-11-04 19:52:53 +0000
 • Beca Brown
  rsvped 2021-11-04 18:16:13 +0000
 • Eryl Jones
  rsvped 2021-11-01 13:13:41 +0000
 • Eryl Jones
  published this page in Ein Gwaith 2021-10-27 15:20:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns