Dylid dileu teitl Tywysog Cymru i’r llyfrau hanes, yn ôl Cynghorydd Gwynedd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru yn galw ar ei gydweithwyr yng Ngwynedd i gefnogi ei rybudd o gynnig i ddileu’r teitl ‘Tywysog Cymru.’

Mae Cynghorydd Blaenau Ffestiniog dros Bowydd a Rhiw, Elfed Wyn ap Elwyn (yn y llun) yn credu’n gryf bod y teitl Tywysog Cymru yn parhau yn symbol hanesyddol o oruchafiaeth dros Gymru gan wlad arall.

Mae hefyd yn galw ar bob awdurdod perthnasol i ddileu'r teitl Tywysog Cymru.

“Dwi’n credu’n gryf mai rŵan ydi’r amser iawn i drafod y mater yma. Mae Cymru heddiw yn wlad fodern, ddemocrataidd, gyda Senedd sy’n gwneud cynnydd, yn rhoi llais a llwyfan i bobl Cymru i ysgogi newid a datblygu fel cenedl.

“Mae’r traddodiad gormesol hynafol hwn yn falltod ar ein cenedl ac mae wedi bod ers canrifoedd. Mae’n rhoi’r argraff mai’r system sy’n berchen bobl Cymru, yn hytrach na’n bod ni’n ddinasyddion rhydd sy’n byw yn ein gwlad ein hunain.

“Mae’n ein dal yn ôl rhag camu mlaen yn annibynnol a gwneud ein ffordd ein hunain yn y byd. Yn fy marn i, dyma’r amser i roi’r cyfle i bobl Cymru leisio barn a dileu’r teitl sarhaus hwn a drosglwyddwyd i’n cenedl gan foneddigion fel symbol gormesol parhaus ar ein tir a’n pobl.

“Does dim synnwyr, yn fy marn i bod cymaint o arian cyhoeddus yn mynd i gynnal y teulu Brenhinol, gan gynnwys swydd Tywysog Cymru, gan ystyried yr argyfwng costau byw y mae ein pobl ar hyd a lled y wlad yn ei ddioddef.

Mae’r teitl ‘Tywysog Cymru’ wedi cael ei ddefnyddio gan dywysogion brodorol Cymru ers y 12fed ganrif. Tywysog olaf Cymru oedd Llywelyn ein Llyw Olaf, a laddwyd gan filwyr Lloegr ym 1282. Yn ôl yr hanes torrwyd pen Llywelyn, ac aeth ag ef drwy strydoedd Llundain cyn cael ei arddangos ar giât y tu allan i Dŵr Llundain.

“Mae fy Nghymru i yn un lle gallaf fagu fy ngefeilliaid bach mewn gwlad deg a chyfartal, lle nad oes neb yn gallu gosod arnom hualau dosbarth cymdeithasol, symbolaeth na statws sy’n effeithio ar ein hunaniaeth Gymreig falch. Dylai pobl Cymru fod yn rhydd i wneud ein dewisiadau ein hunain ac yn rhydd o unrhyw glymau symbolaidd gaiff ei orfodi arnom.”

Mae'r Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn hefyd yn annog ei gyd-gynghorwyr i’w gefnogi yn ei gais i wrthod unrhyw drafodaeth am gynnal Arwisgiad yng Ngwynedd nac mewn unrhyw leoliad arall yng Nghymru.

“Yn fy marn i, byddai’n sarhad llwyr trafod cynnal rhyw basiant seremonïol unrhyw le yng Nghymru. Byddai’n sarhad ar Gymru a’i phobl i gynnal seremoni Arwisgo ar dir Cymru.

Cred y Cynghorydd Wyn ap Elwyn fod arwisgiad 1969 wedi rhannu'r genedl, wedi creu drwgdeimlad a difrod di-ben-draw o fewn cymunedau.

“Diddymwyd dyddiau Cymru fel “a little Principality” yn Neddf Cyfreithiau Cymru'r unfed ganrif ar bymtheg. Mae'n hen bryd i'r hyn a elwir yn deitl anrhydeddus, Tywysog Cymru, hefyd gael ei ddileu i'r llyfrau hanes.

“Dwi’n galw ar Gynghorwyr Gwynedd i gefnogi’r cynnig hwn ac yn annog cynghorau eraill yng Nghymru i drafod y mater. Mae angen i unrhyw benderfyniadau o’r math yma gael eu gwneud yng Nghymru, gan bobl Cymru yn dilyn trafodaeth gyhoeddus.”

Bydd y rhybudd o gynnig yn cael ei drafod yng nghyfarfod llawn Cyngor Gwynedd a gynhelir ddydd Iau 6 Hydref 2022.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2022-10-03 17:55:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns