Gwynedd yn pwyso i newid categorïau Cymreictod y Cyfrifiad

Mae‘r Blaid yng Ngwynedd sy’n parhau i bwyso am newid i alluogi pob unigolyn nodi ei Chymreictod/Gymreictod ar ffurflen y Cyfrifiad yn dweud bod y gwaith yn cymryd cam yn y cyfeiriad cywir, yn ôl aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros gydaraddoldeb.

Ar hyn o bryd, does dim cyfle i unigolion nodi os ydynt yn Gymro neu Gymraes Du, Asia, Caribî neu Affrica o dan is-benawdau penodol ar y ffurflen. Mae’r ffurflen yn awgrymu bod bod yn Gymro, Sais, Albanwr, Gwyddelig wedi ei gyfyngu i fod yn wyn, yn unig. Ac o dan y categorïau Asiaidd a Du, mae’r gair Prydeinig yn ymddangos, sy’n tanseilio holl ethos o roi’r hawl i unigolion nodi eu cenedligrwydd a’u tras.

“Mae’r ffurflen yn gwbl gamarweiniol ac yn cyfyngu ar allu bob unigolyn i nodi eu bod yn Gymreig,” yn ôl y Cynghorydd Nia Jeffreys sydd â chyfrifoldeb dros gydraddoldeb o fewn y Cyngor.

“Mae hyn yn annerbyniol. Mae’n feddylfryd hen ffasiwn rydym yn ceisio ei ddiddymu o fewn cymdeithas, ac mae cael ffurflen cyfrifiad yn cyfyngu ar allu rhai unigolion i fynegi eu Cymreictod yn anghywir.

Yn ôl arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn oedd hefyd yn bresennol yn y cyfarfod diweddar: “Rydym yn ddiolchgar i swyddogion yma yng Ngwynedd am geisio dwyn y maen i’r wal gyda’r gwallau yma yn ffurflen y Cyfrifiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Cawsom gyfarfod cadarnhaol gyda Dirprwy Gyfarwyddwr y Cyfrifiad yn ddiweddar, i nodi ein pryderon. Rydym eisoes wedi anfon mwy o wybodaeth atynt yn dilyn y cyfarfod, er mwyn pwysleisio’r trafferthion sy’n codi o gyfyngu ar hawliau unigolion.

“Yma yng Ngwynedd, rydym wedi addasu’r math yma o gategorïau o fewn ein holiaduron ers tro byd, ac mae cyrff cyhoeddus eraill wedi gwneud yr un modd. Mae’n hen bryd, felly i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol addasu eu ffurflenni eu hunain, a hynny, cyn lansio Cyfrifiad 2021.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns