Hawl i nodi diwrnod nawddsant ein hunain

“Dylai Cymru gael yr un hawl a’r Alban a Gogledd Iwerddon i nodi diwrnod ein nawddsant, Dydd Gŵyl Ddewi, yn ŵyl banc cenedlaethol,” yn ôl y Cynghorydd dros Landderfel, ger y Bala, Elwyn Edwards (yn y llun).

“Does dim synnwyr nad yw’r grym gennym ni, fel gwlad, i benderfynu ar ddyddiau sydd o bwys cenedlaethol i’n hanes, treftadaeth a’n hiaith ni ein hunain,” ac o flaen Cynghorwyr Gwynedd yr wythnos hon (7 Hydref), daeth cefnogaeth gref i gais y Cynghorydd o Benllyn.

Roedd mwyafrif o gynghorwyr Gwynedd o blaid yr alwad ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli’r grym i Lywodraeth Cymru allu creu gwyliau banc i Gymru drwy’r Ddeddf, Banking and Financial Dealings Act 1971, fel ag sy’n digwydd ar hyn o bryd yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

“Dwi’n falch iawn bod cefnogaeth ar lawr y cyngor i’r cais yma ac yn falch hefyd bod cabinet y cyngor am ystyried cydnabod Dydd Gŵyl Ddewi yn swyddogol i’r gweithlu trwy roi diwrnod o wyliau iddynt. Bydd angen edrych yn fanylach yng nghyswllt yr ysgolion a’r gweithlu gofal, gan eu bod yn wasanaethau hanfodol a phwysig. Wrth gwrs, rhaid cofio hefyd bod y diwrnod yn cael ei ddathlu yn ein hysgolion.

“Mae Gwynedd yn arwain y ffordd ym maes iaith a diwylliant, felly mae hi’n gydnaws ein bod ni fel cyngor yn ymchwilio i ymarferoldeb hyn, ac yn annog cynghorau eraill ledled Cymru i ddilyn yr un trywydd.

“Gwnewch y pethau bychain, oedd neges Dewi Sant. Ein gobaith ni rŵan yw y gall Llywodraeth San Steffan wneud un peth bach a all droi i fod yn rhywbeth mawr a phwysig i ni yma yng Nghymru. Mae’n hen bryd i ni gael hawliau i lywodraethu drosom ein hunain. Byddwn yn parhau â’r frwydr.”

Un sy’n croesawu’r cynnig yw’r aelod cabinet dros Gefnogaeth Gorfforaethol ac sydd â’r cyfrifoldeb dros faterion staffio Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Nia Jeffreys; “Dwi’n falch bod y Cynghorydd Elwyn Edwards wedi cyflwyno’r cynnig yma ac yn gefnogol iawn i’r egwyddor.

“Mae hi’n gywilyddus nad oes gan Gymru y pŵer i benderfynu ar ein gwyliau banc ein hunain - yr unig wir ateb i ni yw annibyniaeth!”

“Yn amlwg, mae nifer o fanylion cyllidol i’w hystyried cyn y gellir gwireddu’r egwyddor yma i staff y Cyngor – byddaf yn holi’r adran i gychwyn ar y gwaith cyn gynted â phosib er mwyn dod a’r mater o flaen y Cabinet.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2021-10-07 16:17:14 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns