Newyddion

Potensial i ddatblygiadau yn Y Bala o’r diwedd

Wedi problemau gyda safon dŵr mewn afonydd yn ardal Penllyn, mae croeso mawr i’r newyddion bod Dŵr Cymru yn dechrau ar y gwaith o fuddsoddi yn safle trin gwastraff Y Bala, y mis hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llyfrau ar y fwydlen ym Manciau bwyd Gwynedd

Bydd rhai o fanciau bwyd Gwynedd yn cynnig mwy na dim ond cynhaliaeth i deuluoedd bregus yn ystod mis Tachwedd. Diolch i gynllun Caru Darllen ysgolion y Cyngor Llyfrau, bydd rhai o fanciau bwyd y sir yn rhoi llyfrau am ddim i blant gyda’r pecynnau bwyd i deuluoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Blaid yn estyn llaw yng Ngwynedd yr haf hwn i gefnogi teuluoedd bregus

Mewn cyfarfod arbennig o gabinet y Blaid yng Ngwynedd heddiw, cyflwynwyd mater brys i’r aelodau etholedig ystyried cefnogi teuluoedd sy’n wynebu heriau dros gyfnod y gwyliau haf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynlluniau arloesol ar y gweill yng Ngwynedd i daclo e-sigarèts

Trafodwyd y broblem gynyddol a phryderus o bobl ifanc yn smocio e-sigaréts neu 'vapes' yng Nghyngor Gwynedd yn ddiweddar. Yn y DU mae cyfran y plant sy’n arbrofi â vapes wedi cynyddu 50% yn flynyddol*, o 1 o bob 13 plentyn i 1 o bob 9 plentyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Casglu gwastraff Gwynedd yn gwella

Mae un cynghorydd lleol yn awyddus i gael gwell darlun am atebion i broblemau casglu sbwriel yng Ngwynedd ar ran ei drigolion.

Manteisiodd Cynghorydd Llanwnda, Huw Rowlands ar y cyfle i ofyn i'r cyngor llawn sut y bydd trawsnewid y casgliad gwastraff yn effeithio ar y trigolion sy'n byw yn ei ward.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Gweithredu wastad yn rhan ohonai” medd Elin Hywel, Cynghorydd Pwllheli

Does dim llawer o bobl yn gallu dweud iddyn nhw ysgogi’r gymuned a hwyluso i brynu adeilad cymunedol yn y dre dros nos, ond i un cynghorydd newydd o Bwllheli, dyna un o’i champau ers cael ei hethol yn gynghorydd sir flwyddyn yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dirprwy Faer ieuengaf Caernarfon yn dysgu yn ôl traed y Maer newydd

Mewn seremoni arbennig yn yr Institiwt Caernarfon yn ddiweddar sefydlwyd Maer newydd i dre’r Cofis, y Cynghorydd Cai Larsen. Ac yn dynn yn ei sodlau, sefydlwyd y Dirprwy Faer sy’n siŵr o fod yr ieuengaf i ddal y rôl yn y dre, y Cynghorydd Dewi Wyn Jones, sy’n 26 oed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bron i 150 o drigolion ardal Y Fron yn gwrthwynebu lleoliad cartrefi modur newydd

Mae bron i 150 o drigolion ardal Y Fron wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cais cynllunio gan glwb cartref modur i sefydlu pump lleoliad arhosfan yn eu pentref gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pontio’r Cenedlaethau yn Rhosgadfan

Mae cynllun pontio’r cenedlaethau wedi ei sefydlu yn ddiweddar yng nghartref Kate Roberts, yng Nghae’r Gors, Rhosgadfan ger Caernarfon. Pwrpas y cynllun yw dod a’r to iau a’r to hŷn ynghyd i rannu syniadau, sgiliau a phrofiad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweiniad y Blaid yn dod a chartref nyrsio newydd dan law awdurdod lleol yng Nghymru, gam yn nes

Bydd Cartref Nyrsio a Gofal Penyberth yn Llŷn yn rhoi Gwynedd ar y map, fel cartref nyrsio newydd dan ofal awdurdod lleol yng Nghymru mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns