Newyddion

Digwyddiad hanesyddol i Blaid Cymru mewn llywodraeth leol

Am y tro cyntaf yn hanes llywodraeth leol, mae dwy ran o dair o gynghorwyr awdurdod lleol yng Nghymru bellach yn perthyn i Grŵp Plaid Cymru.

Mae'r Blaid yn falch iawn o groesawu cynghorydd annibynnol o Feirionnydd i ymuno â'r grŵp cynghorwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth fawr o’r gymuned i ddiogelu dyfodol Coed y Brenin

Mynychodd dros 200 o bobl gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Pentref, Ganllwyd, Meirionnydd, i ddangos eu cefnogaeth i ganolfan beicio mynydd pwrpasol cyntaf y Deyrnas Gyfunol.

Agorodd canolfan ymwelwyr Coed y Brenin yn y Ganllwyd ger Dolgellau yn 1996 ond fe godwyd pryderon bod Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn adolygu dyfodol y safle ynghyd â dwy ganolfan ymwelwyr arall yn y gogledd a’r canolbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Blwyddyn gron heb ddarpariaeth bws yn ysgogi taith 30 milltir ar droed ar hyd yr un llwybr

Mae Cynghorydd o Wynedd sydd wedi blino disgwyl i’r Llywodraeth lenwi’r bwlch yn ei gymuned gyda gwasanaeth bws, wedi penderfynu cerdded taith 30 milltir y llwybr bws, union flwyddyn ers i’r daith fysiau olaf ddod i ben.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod cyhoeddus ar y 1 o Chwefror i glywed mwy am ddyfodol Coed y Brenin

Mae cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu yn galw ar bobl leol ardal Meirionnydd a thu hwnt i ddangos eu cefnogaeth i’r ganolfan beicio mynydd cyntaf i’w hagor yn y Deyrnas Gyfunol.

Agorodd canolfan ymwelwyr Coed y Brenin yn y Ganllwyd ger Dolgellau yn 1996 ac ers hynny mae wedi hen sefydlu ei hun fel canolfan ragorol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Oedi mewn datblygiadau tai oherwydd ansawdd afonydd

Yn ystod y cyngor llawn heddiw (dydd Iau, 7 Rhagfyr), cododd y Cynghorydd dros Ward Llanwnda, Huw Rowlands (yn y llun) bryder am ddatblygiadau tai yn cael eu hoedi yng Ngwynedd oherwydd pryder am ansawdd y dŵr yn Afon Gwyrfai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Wynedd i wrthwynebu trais a gweithredoedd rhyfelgar

Mae Cynghorydd Plaid Cymru o Bwllheli am weld Cyngor Gwynedd yn gosod cynsail a gwneud datganiad clir mewn cyfnod o ryfel bod Gwynedd yn lle sy’n arddel heddwch, parch a chefnogaeth. 

Bydd y Cynghorydd Elin Hywel (llun uchod) yn cyflwyno rhybudd o gynnig yng nghyfarfod y cyngor llawn (dydd Iau 7 Rhagfyr) gan alw am gefnogaeth yr holl gynghorwyr: “Mae safbwynt y cynnig yn glir - condemniad llwyr o weithgaredd treisgar a rhyfelgar yn erbyn sifiliaid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Potensial i ddatblygiadau yn Y Bala o’r diwedd

Wedi problemau gyda safon dŵr mewn afonydd yn ardal Penllyn, mae croeso mawr i’r newyddion bod Dŵr Cymru yn dechrau ar y gwaith o fuddsoddi yn safle trin gwastraff Y Bala, y mis hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llyfrau ar y fwydlen ym Manciau bwyd Gwynedd

Bydd rhai o fanciau bwyd Gwynedd yn cynnig mwy na dim ond cynhaliaeth i deuluoedd bregus yn ystod mis Tachwedd. Diolch i gynllun Caru Darllen ysgolion y Cyngor Llyfrau, bydd rhai o fanciau bwyd y sir yn rhoi llyfrau am ddim i blant gyda’r pecynnau bwyd i deuluoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Blaid yn estyn llaw yng Ngwynedd yr haf hwn i gefnogi teuluoedd bregus

Mewn cyfarfod arbennig o gabinet y Blaid yng Ngwynedd heddiw, cyflwynwyd mater brys i’r aelodau etholedig ystyried cefnogi teuluoedd sy’n wynebu heriau dros gyfnod y gwyliau haf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynlluniau arloesol ar y gweill yng Ngwynedd i daclo e-sigarèts

Trafodwyd y broblem gynyddol a phryderus o bobl ifanc yn smocio e-sigaréts neu 'vapes' yng Nghyngor Gwynedd yn ddiweddar. Yn y DU mae cyfran y plant sy’n arbrofi â vapes wedi cynyddu 50% yn flynyddol*, o 1 o bob 13 plentyn i 1 o bob 9 plentyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns