Newyddion

Cynghorwyr yn talu teyrnged i’r bobl leol a’r grŵp cymunedol, Pobl

Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar yn Llanbedr, Ardudwy, talodd y ddau Gynghorydd Sir deyrnged i’r bobl leol a’r grŵp cymunedol, Pobl, am eu lobïo parhaus, gwaith trefnu, gohebu a chyfarfodydd i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru a San Steffan i ddod o hyd i atebion i’r problemau traffig sy’n wynebu’r pentref. Bydd y ddau yn ymuno a 'Pobl' y penwythnos hwn ar gyfer taith gerdded protest yn Llanbedr am 11am, ddydd Sadwrn 25 Mawrth fydd yn cychwyn o ochr ddeheuol y pentref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canolfan Y Fron yn derbyn £3,000 i ddarparu bwyd i drigolion Ward Tryfan

Mae Canolfan Y Fron ger Caernarfon, Gwynedd yn falch eu bod wedi derbyn £3,000 i ddarparu bwyd i drigolion Ward Tryfan. Bydd yr arian yn galluogi’r ganolfan i ddarparu pryd dau gwrs i hyd at 40 o bobl, AM DDIM, unwaith yr wythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trefn Llywodraeth San Steffan o ddyrannu arian ar gyfer buddsoddiadau cymunedol economaidd yn ddi-drefn a di-gyfeiriad

Wrth siarad am Gronfa Ffynniant Bro Llywodraeth San Steffan cyn cabinet Cyngor Gwynedd yr wythnos hon, dywedodd arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, Dyfrig Siencyn:

“Rydym yn werthfawrogol o’r arian rydym wedi ei dderbyn o gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth San Steffan ar gyfer Ardal y Llechi yma yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddi yn yr iaith Gymraeg ac addysg yn Eifionydd

Mae’r iaith Gymraeg ac addysg ar flaen yr agenda yn Eifionydd wrth i bentref Chwilog baratoi ar gyfer buddsoddiad pellach yn yr ysgol leol.

Mae cymuned Chwilog, ger Pwllheli a’r cyffiniau yn paratoi ar gyfer cynnydd yn niferoedd yr ysgol, wrth i fwy o fuddsoddiad mewn tai ar gyfer pobl leol roi cyfle i deuluoedd ffynnu yn yr ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhodd gorau’r Nadolig i drigolion Gwynedd – cadw’r Ambiwlans Awyr yn Ninas Dinlle

Yng nghyfarfod cyngor llawn Gwynedd yn ddiweddar (Dydd Iau 1 Rhagfyr), cefnogwyd, yn unfrydol alwad y Cynghorydd sy’n cynrychioli Dinas Dinlle ar y Cyngor, Llio Elenid Owen i bwyso am ddiogelu’r gwasanaeth Ambiwlans Awyr yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl Gwynedd yn haeddu gwell na derbyn un o wasanaethau trenau salaf yn Ewrop

Yng nghyfarfod o’r cyngor llawn yng Nghaernarfon heddiw (Iau, 1 Rhagfyr) mae’r Cynghorydd Huw Rowlands sy’n cynrychioli trigolion Llanwnda ar Gyngor Gwynedd yn galw am gefnogaeth ei gyd gynghorwyr i bwyso am godi safon a gwella gwasanaethau trên yr ardal

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Porthmadog a llythyr ar y cyd yn amlygu’r pryderon am adolygiad Ambiwlans Awyr Cymru

Mae llythyr gan gynrychiolwyr Plaid Cymru Gwynedd yn cydnabod y “gwasanaeth meddygol brys tyngedfennol ac amhrisiadwy” a ddarperir i bobl Gwynedd gan Ambiwlans Awyr Cymru (AAC) ond yn galw am atebion i bryderon pobl ynglŷn ag adolygiad o’r gwasanaeth a dyfodol y ganolfan ger Caernarfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylid dileu teitl Tywysog Cymru i’r llyfrau hanes, yn ôl Cynghorydd Gwynedd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru yn galw ar ei gydweithwyr yng Ngwynedd i gefnogi ei rybudd o gynnig i ddileu’r teitl ‘Tywysog Cymru.’

Mae Cynghorydd Blaenau Ffestiniog dros Bowydd a Rhiw, Elfed Wyn ap Elwyn (yn y llun) yn credu’n gryf bod y teitl Tywysog Cymru yn parhau yn symbol hanesyddol o oruchafiaeth dros Gymru gan wlad arall.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadarnhau cais cronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer Bangor

Mae Cynghorwyr Bangor wedi croesawu’r newyddion bod cabinet Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru wedi rhoi sêl bendith ar gais gwerth £40 miliwn i fuddsoddi mewn rhaglen adfywio i ganol dinas Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datblygiad i bobl Llanbedr a Meirionnydd gyda Choridor Gwyrdd Ardudwy

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, arweinydd Plaid Cymru Gwynedd: “Mae gwaith caled a thrafodaethau wedi bod yn digwydd y tu ôl i’r llenni ers rhai misoedd bellach i drafod y ffordd ymlaen gyda’r trafferthion parhaus sy’n wynebu pobl leol, busnesau, gweithwyr ac ymwelwyr ar rwydwaith ffordd ardal Llanbedr ym Meirionnydd, ers cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i roi stop ar ddatblygu ffordd newydd yn yr ardal (1 Tachwedd 2021).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns