Newyddion

Casglu gwastraff Gwynedd yn gwella

Mae un cynghorydd lleol yn awyddus i gael gwell darlun am atebion i broblemau casglu sbwriel yng Ngwynedd ar ran ei drigolion.

Manteisiodd Cynghorydd Llanwnda, Huw Rowlands ar y cyfle i ofyn i'r cyngor llawn sut y bydd trawsnewid y casgliad gwastraff yn effeithio ar y trigolion sy'n byw yn ei ward.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Gweithredu wastad yn rhan ohonai” medd Elin Hywel, Cynghorydd Pwllheli

Does dim llawer o bobl yn gallu dweud iddyn nhw ysgogi’r gymuned a hwyluso i brynu adeilad cymunedol yn y dre dros nos, ond i un cynghorydd newydd o Bwllheli, dyna un o’i champau ers cael ei hethol yn gynghorydd sir flwyddyn yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dirprwy Faer ieuengaf Caernarfon yn dysgu yn ôl traed y Maer newydd

Mewn seremoni arbennig yn yr Institiwt Caernarfon yn ddiweddar sefydlwyd Maer newydd i dre’r Cofis, y Cynghorydd Cai Larsen. Ac yn dynn yn ei sodlau, sefydlwyd y Dirprwy Faer sy’n siŵr o fod yr ieuengaf i ddal y rôl yn y dre, y Cynghorydd Dewi Wyn Jones, sy’n 26 oed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bron i 150 o drigolion ardal Y Fron yn gwrthwynebu lleoliad cartrefi modur newydd

Mae bron i 150 o drigolion ardal Y Fron wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cais cynllunio gan glwb cartref modur i sefydlu pump lleoliad arhosfan yn eu pentref gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pontio’r Cenedlaethau yn Rhosgadfan

Mae cynllun pontio’r cenedlaethau wedi ei sefydlu yn ddiweddar yng nghartref Kate Roberts, yng Nghae’r Gors, Rhosgadfan ger Caernarfon. Pwrpas y cynllun yw dod a’r to iau a’r to hŷn ynghyd i rannu syniadau, sgiliau a phrofiad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweiniad y Blaid yn dod a chartref nyrsio newydd dan law awdurdod lleol yng Nghymru, gam yn nes

Bydd Cartref Nyrsio a Gofal Penyberth yn Llŷn yn rhoi Gwynedd ar y map, fel cartref nyrsio newydd dan ofal awdurdod lleol yng Nghymru mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorwyr yn talu teyrnged i’r bobl leol a’r grŵp cymunedol, Pobl

Mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar yn Llanbedr, Ardudwy, talodd y ddau Gynghorydd Sir deyrnged i’r bobl leol a’r grŵp cymunedol, Pobl, am eu lobïo parhaus, gwaith trefnu, gohebu a chyfarfodydd i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru a San Steffan i ddod o hyd i atebion i’r problemau traffig sy’n wynebu’r pentref. Bydd y ddau yn ymuno a 'Pobl' y penwythnos hwn ar gyfer taith gerdded protest yn Llanbedr am 11am, ddydd Sadwrn 25 Mawrth fydd yn cychwyn o ochr ddeheuol y pentref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canolfan Y Fron yn derbyn £3,000 i ddarparu bwyd i drigolion Ward Tryfan

Mae Canolfan Y Fron ger Caernarfon, Gwynedd yn falch eu bod wedi derbyn £3,000 i ddarparu bwyd i drigolion Ward Tryfan. Bydd yr arian yn galluogi’r ganolfan i ddarparu pryd dau gwrs i hyd at 40 o bobl, AM DDIM, unwaith yr wythnos.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trefn Llywodraeth San Steffan o ddyrannu arian ar gyfer buddsoddiadau cymunedol economaidd yn ddi-drefn a di-gyfeiriad

Wrth siarad am Gronfa Ffynniant Bro Llywodraeth San Steffan cyn cabinet Cyngor Gwynedd yr wythnos hon, dywedodd arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, Dyfrig Siencyn:

“Rydym yn werthfawrogol o’r arian rydym wedi ei dderbyn o gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth San Steffan ar gyfer Ardal y Llechi yma yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddi yn yr iaith Gymraeg ac addysg yn Eifionydd

Mae’r iaith Gymraeg ac addysg ar flaen yr agenda yn Eifionydd wrth i bentref Chwilog baratoi ar gyfer buddsoddiad pellach yn yr ysgol leol.

Mae cymuned Chwilog, ger Pwllheli a’r cyffiniau yn paratoi ar gyfer cynnydd yn niferoedd yr ysgol, wrth i fwy o fuddsoddiad mewn tai ar gyfer pobl leol roi cyfle i deuluoedd ffynnu yn yr ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns