Newyddion

Rhodd gorau’r Nadolig i drigolion Gwynedd – cadw’r Ambiwlans Awyr yn Ninas Dinlle

Yng nghyfarfod cyngor llawn Gwynedd yn ddiweddar (Dydd Iau 1 Rhagfyr), cefnogwyd, yn unfrydol alwad y Cynghorydd sy’n cynrychioli Dinas Dinlle ar y Cyngor, Llio Elenid Owen i bwyso am ddiogelu’r gwasanaeth Ambiwlans Awyr yng Ngwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl Gwynedd yn haeddu gwell na derbyn un o wasanaethau trenau salaf yn Ewrop

Yng nghyfarfod o’r cyngor llawn yng Nghaernarfon heddiw (Iau, 1 Rhagfyr) mae’r Cynghorydd Huw Rowlands sy’n cynrychioli trigolion Llanwnda ar Gyngor Gwynedd yn galw am gefnogaeth ei gyd gynghorwyr i bwyso am godi safon a gwella gwasanaethau trên yr ardal

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Porthmadog a llythyr ar y cyd yn amlygu’r pryderon am adolygiad Ambiwlans Awyr Cymru

Mae llythyr gan gynrychiolwyr Plaid Cymru Gwynedd yn cydnabod y “gwasanaeth meddygol brys tyngedfennol ac amhrisiadwy” a ddarperir i bobl Gwynedd gan Ambiwlans Awyr Cymru (AAC) ond yn galw am atebion i bryderon pobl ynglŷn ag adolygiad o’r gwasanaeth a dyfodol y ganolfan ger Caernarfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylid dileu teitl Tywysog Cymru i’r llyfrau hanes, yn ôl Cynghorydd Gwynedd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru yn galw ar ei gydweithwyr yng Ngwynedd i gefnogi ei rybudd o gynnig i ddileu’r teitl ‘Tywysog Cymru.’

Mae Cynghorydd Blaenau Ffestiniog dros Bowydd a Rhiw, Elfed Wyn ap Elwyn (yn y llun) yn credu’n gryf bod y teitl Tywysog Cymru yn parhau yn symbol hanesyddol o oruchafiaeth dros Gymru gan wlad arall.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadarnhau cais cronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer Bangor

Mae Cynghorwyr Bangor wedi croesawu’r newyddion bod cabinet Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru wedi rhoi sêl bendith ar gais gwerth £40 miliwn i fuddsoddi mewn rhaglen adfywio i ganol dinas Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datblygiad i bobl Llanbedr a Meirionnydd gyda Choridor Gwyrdd Ardudwy

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, arweinydd Plaid Cymru Gwynedd: “Mae gwaith caled a thrafodaethau wedi bod yn digwydd y tu ôl i’r llenni ers rhai misoedd bellach i drafod y ffordd ymlaen gyda’r trafferthion parhaus sy’n wynebu pobl leol, busnesau, gweithwyr ac ymwelwyr ar rwydwaith ffordd ardal Llanbedr ym Meirionnydd, ers cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i roi stop ar ddatblygu ffordd newydd yn yr ardal (1 Tachwedd 2021).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad gan Gynghorydd newydd i weithredu ar broblemau tai yng Ngwynedd

Yng Nghyngor llawn Gwynedd yn ddiweddar galwodd un o gynghorwyr newydd Plaid Cymru am gefnogaeth ei aelodau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ar ganlyniadau ymgynghoriadau ym maes tai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ail-ethol Arweinydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd

Ail-etholwyd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn yn Arweinydd ar Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd mewn cyfarfod ym Mhorthmadog neithiwr (8 Mai 2022). Mae Dyfrig Siencyn, sy’n Gynghorydd Sir dros Ward Gogledd Dolgellau, wedi bod yn llwyddiannus yn ei rôl fel Arweinydd y Grŵp ac Arweinydd Cyngor Gwynedd dros y bum mlynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canran uchaf erioed o gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd.

Mae Plaid Cymru Gwynedd wedi sicrhau mwyafrif clir a mandad gadarn gan gymunedau Gwynedd i arwain y cyngor sir dros y bum mlynedd nesaf. Etholwyd y ganran uchaf erioed o gynghorwyr Plaid Cymru i Wynedd ers ei ffurfio yn 1996, sef 64% o’r cynghorwyr. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflwyno Ymgeiswyr Plaid Cymru Gwynedd

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn cyflwyno tîm cryf o 51 ymgeisydd i sefyll yn Etholiad Cyngor Gwynedd ar y 5 o Fai. Mae bron i hanner (22) yn ferched. Yn dilyn newidiadau gan y Comisiwn Ffiniau i newid ffiniau’r wardiau, mae 69 o seddi i’w llenwi yng Ngwynedd yn yr etholiad hwn – i lawr o’r cyfanswm 75 sedd wreiddiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns