Newyddion

Galwad gan holl arweinyddion sirol Plaid Cymru ar y Prif Weinidog i weithredu ar dai

Mae holl arweinwyr cynghorau sir Plaid Cymru wedi galw ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru i weithredu ar ddatrysiadau ym maes tai i bobl leol ar fyrder.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bangor y Ddinas Gyntaf yng Nghymru i gael Statws ‘Cymunedau Di-Blastig’ wrth gymryd camau i rwystro plastig defnydd un-tro

Bangor yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i sicrhau statws Cymuned Ddi-blastig gan yr elusen gadwraeth forol, Surfers Against Sewage (SAS).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder cymunedol yn allweddol i gadw Dolgellau yn lân ac yn daclus

“Mae balchder cymunedol yn allweddol i gadw tref Dolgellau yn lân ac yn daclus,” meddai’r Cynghorydd lleol Linda Morgan wrth i bobl gwyno am lanast cŵn mewn rhai lleoliadau yn y dref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Seicolegydd Clinigol, y Fam a Chadeirydd Plaid Cymru Gwynedd

Deng mlynedd ers cael ei hethol yn Gynghorydd Sir dros Ward Glyder ym Mangor, mae’r Dr Elin Walker Jones yn dathlu’r ffaith bod mwy o ferched, bellach yn rhan o’r tîm y mae hi’n ei lywio fel Cadeirydd bron i 40 o gynghorwyr Plaid Cymru sy’n cynrychioli trigolion Gwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

183 o dai Gwynedd yn ôl i ddefnydd, diolch i bremiwm ail gartrefi

Dros y tair blynedd diwethaf, mae teuluoedd ac unigolion wedi dod â 183 o dai Gwynedd yn ôl i ddefnydd, trwy grantiau o ganlyniad i’r premiwm 50% ar ail gartrefi sef cyfanswm buddsoddiad ariannol o bron i £3.5 miliwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg cyswllt y we yn amharu ar addysgu plant a phobl ifanc Croesor

Mae diffyg cyswllt y we safonol yn amharu ar addysg plant a phobl ifanc ardal Croesor yng Ngwynedd yn ôl y Cynghorydd Sir dros yr ardal, Gareth Thomas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Incwm sylfaenol i bob un o drigolion Gwynedd?

Sut allwn ni, yng Ngwynedd, wella iechyd a lles ein trigolion trwy ddarparu incwm safonol sy'n dileu banciau bwyd, digartrefedd a phroblemau iechyd meddwl yw’r cwestiwn y mae Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker Jones yn ei holi. Trwy fuddsoddi mewn Incwm Sylfaenol Cyffredinol (Universal Basic Income) ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais cymunedol cryf i sefyll fel cynrychiolydd Plaid Cymru Gwynedd yn Is-Etholiad Llanrug

Beca Brown o Lanrug sydd wedi ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Is-Etholiad Llanrug Cyngor Gwynedd y mis nesaf: “Byddai’n fraint dilyn ôl troed y diweddar Gynghorydd Plaid Cymru, Charles Jones.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai lleol yn hanfodol i drigolion Gwynedd wrth drafod premiwm ail gartrefi

Wrth i dros 6000 o bobl ymateb i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar bremiwm treth ail gartrefi, dywed Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd: “Mae’r mwyafrif o bobl leol, dros 60%, yn cefnogi’r angen i gynyddu’r premiwm o 50% i 100%.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffermwr Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu budd ynni llanw gwyrdd i’r ardal.

Mae ffermwr Ynys Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu’r ffaith y gall cynllun ynni llanw newydd ddod â budd economaidd i drigolion Pen Llŷn.

Yn ôl Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Gareth Roberts (yn y llun), mae dod a chynllun ynni gwyrdd amgylcheddol i Ben Llŷn i greu ynni drwy ddefnyddio llanw’r môr, yn gynllun cyffrous.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd