Newyddion

183 o dai Gwynedd yn ôl i ddefnydd, diolch i bremiwm ail gartrefi

Dros y tair blynedd diwethaf, mae teuluoedd ac unigolion wedi dod â 183 o dai Gwynedd yn ôl i ddefnydd, trwy grantiau o ganlyniad i’r premiwm 50% ar ail gartrefi sef cyfanswm buddsoddiad ariannol o bron i £3.5 miliwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg cyswllt y we yn amharu ar addysgu plant a phobl ifanc Croesor

Mae diffyg cyswllt y we safonol yn amharu ar addysg plant a phobl ifanc ardal Croesor yng Ngwynedd yn ôl y Cynghorydd Sir dros yr ardal, Gareth Thomas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Incwm sylfaenol i bob un o drigolion Gwynedd?

Sut allwn ni, yng Ngwynedd, wella iechyd a lles ein trigolion trwy ddarparu incwm safonol sy'n dileu banciau bwyd, digartrefedd a phroblemau iechyd meddwl yw’r cwestiwn y mae Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker Jones yn ei holi. Trwy fuddsoddi mewn Incwm Sylfaenol Cyffredinol (Universal Basic Income) ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llais cymunedol cryf i sefyll fel cynrychiolydd Plaid Cymru Gwynedd yn Is-Etholiad Llanrug

Beca Brown o Lanrug sydd wedi ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Is-Etholiad Llanrug Cyngor Gwynedd y mis nesaf: “Byddai’n fraint dilyn ôl troed y diweddar Gynghorydd Plaid Cymru, Charles Jones.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tai lleol yn hanfodol i drigolion Gwynedd wrth drafod premiwm ail gartrefi

Wrth i dros 6000 o bobl ymateb i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar bremiwm treth ail gartrefi, dywed Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd: “Mae’r mwyafrif o bobl leol, dros 60%, yn cefnogi’r angen i gynyddu’r premiwm o 50% i 100%.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffermwr Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu budd ynni llanw gwyrdd i’r ardal.

Mae ffermwr Ynys Enlli a Chynghorydd Sir Aberdaron yn croesawu’r ffaith y gall cynllun ynni llanw newydd ddod â budd economaidd i drigolion Pen Llŷn.

Yn ôl Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Gareth Roberts (yn y llun), mae dod a chynllun ynni gwyrdd amgylcheddol i Ben Llŷn i greu ynni drwy ddefnyddio llanw’r môr, yn gynllun cyffrous.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dwyn a rhoi - angen i Lafur weithredu ar drethiant ar ail gartrefi

Yn ôl Plaid Cymru Gwynedd mae Llywodraeth Cymru yn dwyn gydag un a rhoi gyda'r llall wrth gyhoeddi cynlluniau’r gyllideb.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd tai Gwynedd yn cyflwyno cynllun tai arloesol

Heddiw, mae’r Cynghorydd Plaid Cymru, Craig ab Iago sy’n arwain ar dai yng Ngwynedd yn falch o gyhoeddi cynllun tai newydd i’r sir, gydag isafswm cyllideb o £77miliwn dros y saith mlynedd nesaf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag

Yn ystod cyfarfod o Gyngor llawn Gwynedd heddiw dywedodd Dirprwy Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dafydd Meurig bod angen i’r cyngor ystyried cynyddu’r premiwm ail gartrefi ac eiddo gwag o 50% i 100%

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Effaith tân gwyllt ar iechyd a lles anifeiliaid a thrigolion bregus

Yn ystod cyfarfod o gyngor llawn Gwynedd (3 Rhagfyr 2020) pasiodd y cynghorwyr gynnig Plaid Cymru Gwynedd i bwyso ar Lywodraeth San Steffan i ddeddfu ar uchafswm lefel sŵn mewn tân gwyllt a werthir i’r cyhoedd er lles anifeiliaid ac unigolion bregus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns