Newyddion

Cynghorydd yn galw am welyau diwedd oes ym Mlaenau Ffestiniog

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Blaenau Ffestiniog dros Bowydd a Rhiw, Annwen Daniels (ar y chwith yn y llun, efo'r cynghorydd tref Gwenlli Evans) yn galw am wlâu diwedd oes yn ei chymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu gwasanaeth lleol i drigolion Penrhyndeudraeth a’r cyffiniau

Mae’r Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd dros Benrhyndeudraeth, Gareth Thomas yn ymfalchïo yn y ffaith bod buddsoddiad o £83,000 wedi ei gadarnhau i adeilad y Cyngor ym Mharc Busnes Eryri, ym Mhenrhyndeudraeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynrychiolwyr lleol yn gweithredu ar leisiau trigolion Ardudwy am ffioedd parcio newydd

Mae Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd yn Ardudwy wrth eu bodd bod trafodaethau gyda swyddogion wedi arwain at welliannau i ffioedd parcio newydd a gyflwynwyd i feysydd parcio arhosiad hir Gwynedd.

Lleisiodd trigolion a pherchnogion busnes bryderon wrth Gynghorydd Llanbedr, Annwen Hughes a Chynghorydd newydd Harlech, Gwynfor Owen ynghylch y taliadau parcio newydd i'r meysydd parcio arhosiad hir (band 2) yn Y Maes, Llandanwg ynghyd â Min y Don a Bron y Graig Uchaf yn Harlech.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn cipio sedd Harlech a Thalsarnau

Braf yw cyhoeddi bod Plaid Cymru Gwynedd wedi cipio sedd newydd gan y grŵp annibynnol yn Is Etholiad Cyngor Gwynedd neithiwr (24 Mehefin 2021), wrth i’r gŵr busnes Gwynfor Owen gael ei ethol yn gynrychiolydd Ward Harlech a Thalsarnau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad gan holl arweinyddion sirol Plaid Cymru ar y Prif Weinidog i weithredu ar dai

Mae holl arweinwyr cynghorau sir Plaid Cymru wedi galw ar Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru i weithredu ar ddatrysiadau ym maes tai i bobl leol ar fyrder.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bangor y Ddinas Gyntaf yng Nghymru i gael Statws ‘Cymunedau Di-Blastig’ wrth gymryd camau i rwystro plastig defnydd un-tro

Bangor yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i sicrhau statws Cymuned Ddi-blastig gan yr elusen gadwraeth forol, Surfers Against Sewage (SAS).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Balchder cymunedol yn allweddol i gadw Dolgellau yn lân ac yn daclus

“Mae balchder cymunedol yn allweddol i gadw tref Dolgellau yn lân ac yn daclus,” meddai’r Cynghorydd lleol Linda Morgan wrth i bobl gwyno am lanast cŵn mewn rhai lleoliadau yn y dref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Seicolegydd Clinigol, y Fam a Chadeirydd Plaid Cymru Gwynedd

Deng mlynedd ers cael ei hethol yn Gynghorydd Sir dros Ward Glyder ym Mangor, mae’r Dr Elin Walker Jones yn dathlu’r ffaith bod mwy o ferched, bellach yn rhan o’r tîm y mae hi’n ei lywio fel Cadeirydd bron i 40 o gynghorwyr Plaid Cymru sy’n cynrychioli trigolion Gwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

183 o dai Gwynedd yn ôl i ddefnydd, diolch i bremiwm ail gartrefi

Dros y tair blynedd diwethaf, mae teuluoedd ac unigolion wedi dod â 183 o dai Gwynedd yn ôl i ddefnydd, trwy grantiau o ganlyniad i’r premiwm 50% ar ail gartrefi sef cyfanswm buddsoddiad ariannol o bron i £3.5 miliwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg cyswllt y we yn amharu ar addysgu plant a phobl ifanc Croesor

Mae diffyg cyswllt y we safonol yn amharu ar addysg plant a phobl ifanc ardal Croesor yng Ngwynedd yn ôl y Cynghorydd Sir dros yr ardal, Gareth Thomas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns