Plaid Cymru Gwynedd yn cipio sedd Harlech a Thalsarnau

Braf yw cyhoeddi bod Plaid Cymru Gwynedd wedi cipio sedd newydd gan y grŵp annibynnol yn Is Etholiad Cyngor Gwynedd neithiwr (24 Mehefin 2021), wrth i’r gŵr busnes Gwynfor Owen gael ei ethol yn gynrychiolydd Ward Harlech a Thalsarnau.

Enillodd Gwynfor 34.4% o’r bleidlais, gyda 468 o bobl yn troi allan i bleidleisio.

Y Canlyniad

Gwynfor Owen, Plaid Cymru: 161

Lisa Dawn Louise Birks: 154

Martin James Hughes, Annibynnol: 153

“Mae hi’n anrhydedd cael fy ethol yn Gynghorydd Plaid Cymru dros bobl Harlech a Thalsarnau,” meddai Gwynfor Owen.

“Dwi’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cydweithio a’m cefnogi yn ystod yr ymgyrch, ac yn gwerthfawrogi pob pleidlais – roedd hi’n ras hynod agos yn y diwedd! Dwi wedi mwynhau cyfarfod nifer fawr o bobl yn ystod yr wythnosau diwethaf a byddaf yn gwneud fy ngorau dros bobl yr ardal wrth eu cynrychioli ar y Cyngor Sir.

“Hoffwn ddiolch i’r ymgeiswyr eraill am redeg ymgyrch deg a pharchus a diolch i staff Cyngor Gwynedd am sicrhau etholiad proffesiynol a threfnus.

“Dwi’n edrych ymlaen at ymuno â chriw Plaid Cymru yng Ngwynedd i gydweithio â’r tîm o Gynghorwyr sy’n gweithio ar ran trigolion y sir.”

Yn ôl Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker Jones: “Rydym yn falch iawn o estyn croeso i Gwynfor Owen, fel cynrychiolydd newydd Plaid Cymru yn Harlech. Mae gan Gwynfor brofiad helaeth o waith llywodraeth leol ac mae’n llais profiadol dros gymunedau. Yn ŵr busnes llwyddiannus, mae ganddo gysylltiadau eang a phrofiad o wirfoddoli fel cynrychiolydd ym maes addysg hefyd.

“Mae pobl Harlech a Thalsarnau wedi rhoi eu hymddiriedaeth yn Gwynfor, ac rydym fel grŵp o gynghorwyr Plaid Cymru yn edrych mlaen at ei groesawu i’n plith. Llongyfarchiadau mawr!”

Galwyd Is Etholiad Ward Harlech yng Ngwynedd yn dilyn ymddiswyddiad Cynghorydd Annibynnol, Freya Bentham.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Eryl Jones
    published this page in Newyddion 2021-06-25 13:04:09 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns