Pontio’r Cenedlaethau yn Rhosgadfan

Mae cynllun pontio’r cenedlaethau wedi ei sefydlu yn ddiweddar yng nghartref Kate Roberts, yng Nghae’r Gors, Rhosgadfan ger Caernarfon. Pwrpas y cynllun yw dod a’r to iau a’r to hŷn ynghyd i rannu syniadau, sgiliau a phrofiad.

Daeth un ferch ffodus, Abby o Ysgol Rhosgadfan i’r brig yn y sesiwn cyntaf trwy ennill ŵy Pasg siocled am enwi’r cynllun yn ‘Paned a Sgwrs’ a chreu’r poster buddugol i hyrwyddo’r digwyddiad.

Cynllun ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Ysgol Gynradd Rhosgadfan ac Age Concern Gwynedd a Môn yw Paned a Sgwrs a’r bwriad yw cyfarfod yn gyson er mwyn cymryd rhan mewn sesiynau crefftau, cefnogi plant i ymarfer a mwynhau darllen a gwahodd cerddorion i gynnal sesiynau cerddorol.

Yn ôl y Cynghorydd Arwyn Roberts sy’n cynrychioli’r ardal ar Gyngor Gwynedd: “Mae hwn yn brosiect sydd yn tynnu pobl ifanc a phobl hŷn at ei gilydd, gan gau’r gagendor sydd i’w deimlo gan rai rhwng y cenedlaethau. Mae’n gyfle hefyd i gymdeithasu a lleihau’r teimlad o ynysu mae rhai bobl hŷn yn ei brofi, wrth aeddfedu, colli anwyliaid a cholli hyder.

Roedd cael adborth gan bawb yn y sesiwn cyntaf ynglŷn â’r hyn yr hoffen nhw ei wneud yn y sesiynau yn chwa o awyr iach. Mae’r elfen o ddysgu yn digwydd bob ffordd a gobaith rhai o’r to iau oedd dysgu’r to hŷn sut i ddefnyddio’r rhyngwyd tra bod yr oedolion hŷn yn awyddus i rannu sgiliau gwaith llaw, fel gwau i’r disgyblion cynradd. Beth bynnag fydd y gweithgaredd, bydd digon o hwyl a sgwrsio i’w gael.”

Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Mercher 3 o Fai am 13:30 o’r gloch yng Nghae’r Gors, Rhosgadfan.   


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joshua Roberts
    published this page in Newyddion 2023-04-21 09:00:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns