Trefn Llywodraeth San Steffan o ddyrannu arian ar gyfer buddsoddiadau cymunedol economaidd yn ddi-drefn a di-gyfeiriad

Wrth siarad am Gronfa Ffynniant Bro Llywodraeth San Steffan cyn cabinet Cyngor Gwynedd yr wythnos hon, dywedodd arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, Dyfrig Siencyn:

“Rydym yn werthfawrogol o’r arian rydym wedi ei dderbyn o gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth San Steffan ar gyfer Ardal y Llechi yma yng Ngwynedd.

“Ond, mae holl drefn dyrannu arian ar gyfer buddsoddiadau cymunedol economaidd yn ddi-drefn, di-gyfeiriad ac yn ddibynnol ar fympwy gwleidyddol a gweision sifil yn Llundain.

“Does DIM strategaeth i’r ffordd mae’r arian yn cael ei fuddsoddi, ac yn wir, mae’n mynd yn groes i addewid y Torïaid na fydd “yr un geiniog yn llai” yn dod i Gymru wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd.

“Rydym yn colli £1.1 biliwn yng Nghymru dros y dair blynedd nesaf ac mae gwariant awdurdodau lleol y pen wedi gostwng 9.4% yn y deng mlynedd diwethaf. Mae’r Torïaid yn mynd yn groes i gynlluniau sydd wedi eu dylunio gan Lywodraeth Cymru a llywodraeth leol ar gyfer buddsoddiadau rhanbarthol, yma yn ein cymunedau.

“Sut allwn ni ddioddef cael ein rheoli gan lywodraeth sydd mor ddi-hid, di-glem a didrefn? Oni ddylai cyllid datblygu economaidd cymunedol gael ei ddyrannu yn ôl yr angen ac nid ei ddosbarthu i ardaloedd cyfoethog fel etholaeth Richmond, Prif Weinidog y Deyrnas Gyfunol?

“Mae’n amser i ni sefyll ar ein traed ein hunain ac mae’n hen bryd i’r blaid Lafur sefyll dros bobl Cymru yng ngwyneb y ffordd sarhaus mae’r Torïaid yn Llundain yn ymdrin â Chymru. Mae’n amser i Lafur hawlio’i lle a mynnu mwy o ddatganoli i Gymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2023-02-14 10:28:07 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns