Tristwch a chydymdeimlad o golli cyfaill, y Cynghorydd Charles Wyn Jones, Ward Llanrug

Gyda thristwch mawr y mae Cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd yn estyn eu cydymdeimlad dwysaf â theulu a chyfeillion y Cynghorydd Charles Wyn Jones o Lanrug, Gwynedd. Yn dilyn salwch, bu farw’r Cynghorydd yn yr ysbyty fore Iau, 5 o Dachwedd.

Yn ôl Arweinydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd, Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Bu’n fraint fawr cydweithio â Charles ar hyd y blynyddoedd, ac rydym fel cydweithwyr a chyfeillion yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf â theulu, ffrindiau a chymuned Llanrug o’i golli.

“Roedd gan Charles angerdd dros Gymru, y Gymraeg a’i ardal. Bu’n Gynghorydd Cymuned Llanrug am flynyddoedd lawer, yn Gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Arfon cyn dod yn Gynghorydd Sir yng Ngwynedd yn 1995. Roedd Charles yn ŵr bonheddig, yn ddoeth, yn gefnogol i eraill ac yn drylwyr iawn yn ei waith.

“Fe dreuliodd nifer o flynyddoedd yn cynrychioli Gwynedd ar Awdurdod yr Heddlu ac yna ar banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Bydd bwlch ar ei ôl ond trysorwn yr atgofion lu,” meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn.

Cynghorydd Charles Wyn Jones (dde) gyda’i gyfaill, y Cynghorydd Selwyn Griffith (chwith) mewn cyfarfod Plaid Cymru Gwynedd

Ategodd Aelod o’r Senedd dros Arfon, Sian Gwenllian: “Gyda thristwch mawr y clywsom am golli’r Cynghorydd Charles Wyn Jones ac mae ein meddyliau heddiw gyda’i deulu a’i ffrindiau.  Roedd yn ffrind mawr i ni yn etholaeth Arfon, ac yn weithgar dros ei ardal. Rydym yn teimlo i’r byw dros ei deulu a’i ffrindiau yn ystod y cyfnod trist hwn ac yn ddiolchgar am gael ei adnabod.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Ffion Clwyd Edwards
    published this page in Newyddion 2020-11-05 18:05:24 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns