Aelod newydd wedi ei phenodi i Gabinet Cyngor Gwynedd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Nia Jeffreys o Borthmadog wedi ei phenodi yn Aelod Cabinet newydd gan Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn.

Bydd y Cynghorydd Jeffreys, sy’n cynrychioli ward Dwyrain Porthmadog ar y Cyngor yn Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol gyda chyfrifoldeb am faterion Cefnogaeth Gorfforaethol, Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Cyfreithiol. Ers cael ei hethol ar Gyngor Gwynedd, mae hi wedi bod yn aelod o bwyllgor Gwasanaethau democrataidd ac yn is-gadeirydd pwyllgor craffu addysg ac economi’r Cyngor.

Mynychodd y Cynghorydd Jeffreys Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog, ac ers hynny mae hi wedi byw dramor, yn Llundain a Chaerdydd yn dilyn gyrfa llwyddiannus ym maes cyfathrebu – gan weithio i gyrff preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, cyn dychwelyd i Wynedd. Dechreuodd ei gyrfa yn Nhŷ’r Cyffredin yn gweithio i Dafydd Wigley AS, cyn symud i weithio i Nwy Prydain, elusen Chwarae Teg ac yna Asthma UK Cymru fel cyfarwyddydd cenelaethol dros Gymru. Mae bellach yn gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Mae hi’n aelod o Gyngor Tref Porthmadog a’r grŵp lleol CaruPort ac yn cymryd rôl weithgar yn hyrwyddo’r dref.

Ar ei phenodiad, meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys: “Mi ges i fy nwyn i fyny yg Ngwynedd, felly mae’n anrhydedd mawr i mi wasanaethu ar y Cabinet. Rydw i’n edrych ymlaen i’r heriau sydd i ddod ac yn add oi weithio’n ddiflino dros bobl Gwynedd.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydw i’n hynod falch o groesawu’r Cynghorydd Nia Jeffreys yn aelod o Gabinet Plaid Cymru Cyngor Gwynedd. Yn sicr, mi fydd gan Nia sgiliau a phrofiadau fydd yn gaffaeliad mawr i ni fel tîm ac mae ei brwdfrydedd i sicrhau’r gorau dros bobl Gwynedd yn amlwg i bawb.”

Mae’r penodiad yn dilyn penderfyniad y Cynghorydd Mair Rowlands i sefyll i lawr o’i rôl ar Gabinet y Cyngor wedi iddi gael ei phenodi i swydd newydd yn Cyfarwyddo Undeb Myfyrwyr Bangor.

LLUN: Y Cynghorydd Nia Jeffreys yn cael ei chroesawu fel Aelod Cabinet Gwynedd newydd gan Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns