Pwy 'di Pwy?

Dewch i adnabod ein Cynghorwyr sir yn well (Cliciwch ar yr enwau i weld eu hanes)