Ein Gwaith

Pwy 'di Pwy?

Dewch i adnabod ein Cynghorwyr sir yn well (Cliciwch ar yr enwau i weld eu hanes)

Rhannu

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru (taclo'r argyfwng ail dai)

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

#EinTref

Ymgyrch '#EinTref' Plaid Cymru Gwynedd, 2021-22, i godi ymwybyddiaeth trigolion a chymunedau bod manteision amlwg iddynt ac i fusnesau wrth siopa yn lleol trwy gydol y flwyddyn. Hefyd cyfle i'n Cynghorwyr annog cefnogaeth i fusnesau lleol. Hefyd: #EinPentref, #EinBro, #EinSir.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu