Cyfarfod cyhoeddus ar y 1 o Chwefror i glywed mwy am ddyfodol Coed y Brenin

Mae cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu yn galw ar bobl leol ardal Meirionnydd a thu hwnt i ddangos eu cefnogaeth i’r ganolfan beicio mynydd cyntaf i’w hagor yn y Deyrnas Gyfunol.

Agorodd canolfan ymwelwyr Coed y Brenin yn y Ganllwyd ger Dolgellau yn 1996 ac ers hynny mae wedi hen sefydlu ei hun fel canolfan ragorol.

Mae’n cynnig gwasanaethau i bobl leol ac ymwelwyr i gefnogi’r profiad o fwynhau rhwydwaith enfawr o lwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf sydd wedi eu lleoli yn goedwig.

“Mae clywed y newyddion bod Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn adolygu dyfodol tair o’i chanolfannau ymwelwyr yn y gogledd a chanolbarth Cymru wedi ysgwyd y gymuned hon,” eglura Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd dros Ganllwyd a’r cyffiniau, Delyth Lloyd Griffiths.

“Rydyn ni’n gwybod bod 100,000 o ymwelwyr yn dod i Goed y Brenin bob blwyddyn – yn economaidd, sut ar y ddaear all ardal â phoblogaeth wledig fel Meirionnydd freuddwydio am groesawu’r nifer yna o ymwelwyr i’r ardal, mewn unrhyw ffordd arall?

“Mae’r ganolfan yn cyflogi 20 o bobl sy’n gwneud Coed y Brenin yn gyflogwr hanfodol bwysig i Wynedd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi cyhoeddi bod canolfannau ymwelwyr ym Mwlch Nant yr Arian, Ponterwyd ger Aberystwyth ac Ynyslas yn Borth, Ceredigion yn cael eu hadolygu gan Fwrdd CNC, a disgwylir cyhoeddiad ddiwedd mis Mawrth.

Yn ôl y Cyng Delyth Griffiths; “Mae angen i bobl ddeall mai ychydig iawn o gyfleoedd cyflogaeth sydd gan ardal wledig, gyda’r rhan fwyaf o’n trigolion yn hunangyflogedig ac yn gweithio’n galed mewn busnesau bach iawn.

“Mae cael adnodd, fel Coed y Brenin, ar agor gydol y flwyddyn, yn cynnig gwasanaeth sy’n cyd-fynd â’r amgylchedd naturiol gyda llwybrau beicio mynydd, cerdded a rhedeg yn hollbwysig i’r ardal hon.”

“Rydym yn annog pobl leol i fynychu’r cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Pentref, Ganllwyd nos Iau 1 Chwefror am 6:30pm er mwyn lleisio’u barn,” meddai’r Cynghorydd Delyth Lloyd Griffiths.

Eisoes, mae cefnogaeth wedi bod yn cynyddu ar-lein wrth i’r gymuned feicio ymhell ac agos ddod i glywed am adolygiad CNC ar ddyfodol canolfan ymwelwyr Coed-y-Brenin. Mae busnesau lleol yn Nolgellau hefyd yn pryderu’n fawr am y drafodaeth am y safle.

Bydd siaradwyr yn ymuno â’r Cynghorydd Delyth Lloyd Griffiths yn y cyfarfod cyhoeddus sef Aelod Senedd dros ardal Dwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor; Dafydd Caradog Davies MBE, sylfaenydd traciau beic Coed y Brenin; beiciwr lleol, Rhys Llywelyn a Phennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru, Elsie Grace.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch [email protected] neu [email protected] neu trwy alw Delyth Lloyd Griffiths ar 07496 019629

Diwedd


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joshua Roberts
    published this page in Newyddion 2024-01-31 13:32:16 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns