Hwb i ysgol uwchradd Porthmadog, wrth gadarnhau gwerth £720,000 i wella’r adeilad a’r adnoddau

Mae Cynghorwyr Porthmadog yn falch bod arweiniad y Blaid ar Gyngor Gwynedd wedi sicrhau cyllid gwerth bron i dri chwarter miliwn o bunnoedd i wella adnoddau ac amgylchedd dysgu yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Diolch i gais grant llwyddiannus gan Llywodraeth Cymru, bydd gwelliannau i gampfa a thoiledau’r ysgol yn dechrau yn yr ysgol yr wythnos nesaf.

Yn  ôl y Cynghorydd dros Orllewin Porthmadog, Selwyn Griffiths sydd hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Eifionydd: “Rydyn ni’n croesawu’r buddsoddiad a’r gwaith sylweddol sydd ar droed i wella’r ysgol. Mae gwella cyfleusterau’r gampfa sydd ar gael i ddisgyblion y dalgylch a’r gymuned yn newyddion da iawn. Y gobaith yw o godi safon y ddarpariaeth y bydd yn hybu mwy o’n bobl ifanc i ymgymryd ag ymarfer corff sy’n cadarnhau ethos yr ysgol o hyrwyddo iechyd a lles disgyblion yn llwyddiannus. Diolch i bawb am y cydweithio ac edrychwn ymlaen at weld y gwaith wedi ei gwblhau.”

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r buddsoddiad i Ysgol Eifionydd, sydd wrth galon ein cymuned yma ym Mhorthmadog,” meddai’r Cynghorydd dros Ddwyrain Porthmadog, Nia Jeffreys sydd hefyd yn aelod o gorff llywodraethu Ysgol Eifionydd: “Bydd y gwaith yn arwain at wella’r amgylchedd dysgu a lles ein disgyblion i’r dyfodol. Mae aelodau o gyngor yr ysgol wedi cyfrannu at y broses yn dilyn eu pryder bod angen gwella adnoddau toiledau’r ysgol. Mae’n wych bod lleisiau’r bobl ifanc wedi ei glywed a diolch iddynt am godi’r mater.

Mae’r Blaid yng Ngwynedd yn falch y bydd saith o ysgolion eraill y sir yn elwa o’r buddsoddiad o raglen Llywodraeth Cymru i wella cyflwr ac addasrwydd ysgolion y sir. Yn eu plith bydd ysgolion cynradd Bethel, Llanrug, Ffridd y Llyn ger y Bala, ac ysgolion uwchradd Glan y Môr, Botwnnog a Syr Hugh Owen.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Eryl Jones
    published this page in Newyddion 2020-11-17 16:58:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns