Llais cymunedol cryf i sefyll fel cynrychiolydd Plaid Cymru Gwynedd yn Is-Etholiad Llanrug

Beca Brown o Lanrug sydd wedi ei dewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Is-Etholiad Llanrug Cyngor Gwynedd y mis nesaf: “Byddai’n fraint dilyn ôl troed y diweddar Gynghorydd Plaid Cymru, Charles Jones.”

Yn ôl y Cynghorydd Cymunedol dros Llanrug: “Roedd Charles Jones yn gynrychiolydd arbennig dros ein cymuned ac mi fyddwn yn falch iawn o allu parhau â’i waith da. Mae rhoi llais cryf i'r gymuned hon ar lefel cyngor sir, yn sicr yn un o fy mhrif amcanion.”

Mae Beca wedi hen arfer torchi llewys a chydweithio o fewn ei chymuned er mwyn ceisio gwneud  gwahaniaeth. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae hi wedi bod yn rhan o'r amrywiol gynlluniau bwyd a sefydlwyd yn Llanrug ers i COVID-19 ymddangos.

Dywedodd Beca Brown: “Dwi wedi gweithio’n agos ar y prosiectau bwyd gyda Chynghorydd Cwm y Glo, Berwyn Parry Jones, ac mae o wedi bod yn allweddol yn llwyddiant y cynllun cinio dydd Sul, pecynnau bwyd a rhoddion FareShare. Felly, dwi wedi cael cipolwg gwerthfawr ar waith y cyngor, diolch i gefnogaeth Berwyn.

“Dwi wedi bod yn Gynghorydd Cymunedol yma yn y pentref ers tair blynedd a chyfiawnder cymdeithasol ydi fy mhrif flaenoriaeth. Rŵan, yn fwy nag erioed, mae angen cymunedau cryf a  chydweithredol lle mae cefnogaeth ar gael i unrhyw un sydd ei angen.”

“Un mlynedd ar bymtheg yn ôl, dewisais Llanrug fel y pentref i fagu fy mhlant, ac yn sicr mae Leisa a Tomi yn blant Llanrug go iawn. Mae fy nghysylltiadau efo Ysgol Gynradd Llanrug ac Ysgol Brynrefail; Eisteddfod Bentref Llanrug a thîm pêl-droed iau, Llewod Llanrug, yn sicr wedi sicrhau fy mod innau hefyd wedi gwreiddio yn y gymuned glos yma.”

Wedi nifer o flynyddoedd yn gweithio yn y diwydiant cyfryngau, mae Beca, dros y tair blynedd diwethaf, wedi bod yn gweithio'n rhan amser, i gwmni lleol o'r enw, SaySomethinginWelsh. Prif nod y cwmni yw dysgu a chefnogi pobl, ledled y byd, sut i siarad Cymraeg.

Mae Beca wedi bod yn weithgar gyda Phlaid Cymru ers blynyddoedd ac mae'n cynrychioli aelodaeth Gogledd Cymru ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol. Mae hi wedi ymgymryd â swyddi allweddol o fewn etholaethau Plaid Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n gyn Swyddog Cyfathrebu i Aelod y Senedd dros Arfon, Sian Gwenllian.

Dywedodd Cadeirydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker-Jones: “Rydym yn falch iawn o groesawu Beca Brown fel ein hymgeisydd yn Llanrug. Mae'n brofiad chwerwfelys, gan fod colli ein cyn-gydweithiwr yn parhau yn fyw yn y cof. Roedd y Cynghorydd Charles Jones yn ŵr bonheddig a bydd ymgyrch Beca, heb os, yn un anrhydeddus.

“Mae Beca yn dod â brwdfrydedd heintus, agwedd gadarnhaol a phrofiad helaeth o’r byd gwleidyddol i’r rôl. Mae ei hangerdd dros ei chymuned yn amlwg, mae ganddi werthoedd cryf ac mae'n eiriolwr dros gyfiawnder cymdeithasol; egwyddorion rydym ni, fel Plaid Cymru Gwynedd, yn credu'n gryf ynddynt.

“Yn gyfathrebydd profiadol, mae ganddi gysylltiadau cymunedol cryf o fewn Llanrug, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi dros gyda’i hymgyrch.”

Cynhelir Is-Etholiad Ward Llanrug, Cyngor Gwynedd ddydd Iau, 25 Mawrth 2021.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Eryl Jones
    published this page in Newyddion 2021-03-02 08:34:01 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns