Newyddion

A wnaiff Cynghorwyr Gwynedd gefnogi’r cais i barhau yn Gymry Ewropeaidd?

JudithHumphreys1.jpg“Dwi’n teimlo bod llais pobl Gwynedd ac ardaloedd tebyg ddim yn cael ei chlywed yn ystod y trafodaethau sy’n mynd yn eu blaenau am Brexit. Gwnaeth mwyafrif pobl Gwynedd bleidleisio yn y Refferendwm i aros yn Ewrop,” meddai’r Cynghorydd Judith Humphreys, sy’n cynrychioli Penygroes ar Gyngor Gwynedd.

Dyna’r rheswm y bydd y Cynghorydd, a grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn galw yr wythnos hon am gefnogaeth holl Gynghorwyr Gwynedd i gefnogi’r cais i bwyso am ddinasyddiaeth Cymru Ewropeaidd yn ystod trafodaethau Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod newydd wedi ei phenodi i Gabinet Cyngor Gwynedd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru Nia Jeffreys o Borthmadog wedi ei phenodi yn Aelod Cabinet newydd gan Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Busnesau Bangor Uchaf yn teimlo bod Swyddfa'r Post wedi eu siomi wedi cau’r gangen

Mae busnesau a gwleidyddion Bangor wedi dod ynghyd i geisio datrysiad hirdymor i drigolion a phobl fusnes Bangor Uchaf sydd wedi eu siomi gan Swyddfa'r Post wedi i’r gangen leol gau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflog Byw Cenedlaethol i staff Cyngor Gwynedd o Ebrill 2018 ymlaen

DyfrigSiencyn2.jpg

 

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn croesawu’r cyhoeddiad diweddar o gytundeb ar gynnydd yng nghyflogau gweithwyr Llywodraeth Leol. Golyga hyn y bydd gweithwyr Cyngor Gwynedd yn derbyn Cyflog Byw Cenedlaethol neu fwy o’r 1af o Ebrill 2018.

Bu grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn gweithio dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau cyflog teg i’r gweithlu, gan ddiddymu'r ddau bwynt isaf (pwynt 6 a 7) yn strwythur cyflog staff. O ganlyniad mae isafswm cyflog yn codi o’r £7.90 i £8.62 yr awr ar y 1af o Ebrill 2018 ac o fis Ebrill, 2019 ymlaen i £9.18 yr awr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Dirprwy Arweinydd Newydd

dyfrig_a_dafydd_meurig.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfrig Siencyn wedi penodi’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Ward Arllechwedd yn Ddirprwy Arweinydd newydd y Blaid ar Gyngor Gwynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant i ymgyrch Plaid Cymru Bangor wrth wrthwynebu datblygiad 366 o dai Pen-y-ffridd

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn llawenhau bod eu hymgyrch i wrthwynebu datblygiad tai mawr, 366 o gartrefi newydd ym Mhen y Ffridd, Bangor wedi llwyddo!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadeirydd Newydd 2018

300118_Sian_Selwyn_a_Dyfrig.jpg

Wyneb newydd yn Gadeirydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd

Etholwyd gwraig ifanc o Ben Llŷn yn Gadeirydd newydd grŵp Plaid Cymru Gwynedd yn ddiweddar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Gogledd Cymru

27907987_1258862247549062_6389945438547231716_o.jpg

Rhai o gynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd ac Aelod Cynulliad Arfon yn trafod gyda chyd-weithwyr y Blaid ledled y gogledd heddiw.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns